TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181788
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy xã Long Phước tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
11/09/2013

  Thực hiện kế hoạch số 73-KH/TUBR và hướng dẩn số 08-HD/BTG ngày 31/7/2013 của Ban Tuyên Giáo Thành Ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khóa XI).

Nhằm Làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của 5 chuyên đề được hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp Hành Trung Ương  Đảng (khóaXI) thông qua. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến linh vực mình công tác.

Tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Động viên cán bộ,CNVC, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tư an toàn xã hội.

Đảng ủy xã Long Phước tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Kết luận hội nghị lần thứ bảy,  Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Về dự và trực tiếp triển khai có đồng chí Trần Tiến Thanh. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bà Rịa – trưởng Ban Dân Vận Thành ủy; đồng chí Lê Đẳng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Bà Rịa – Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Bà Rịa.

Qua một ngày làm việc, đảng viên trong đảng bộ đã được nghe nội dung 02 Nghị quyết và 03 kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khóa XI) gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nghị quyết Hội nghị TW Đảng khóa XI về “ tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới;

Chuyên đề 2: Nghị quyết Hội nghị TW Đảng khóa XI  về “ Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”;

Chuyên đề 3: Kết luận Hội nghị TW Đảng khóa XI về “ Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”;

Chuyên đề 4: Kết luận Hội nghị TW Đảng khóa XI về “ Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sữa đổi Hiến pháp năm 1992”;

Chuyên đề 5: Kết luận Hội nghị TW Đảng khóa XI về “ Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Tổng số đảng viên tham dự hội nghị 179/190 đảng viên đạt 94,2%.

 

Ban Tuyên Giáo xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu