TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 1/10/2023
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 202246
  HỌAT ĐỘNG UBND

  tình hình trộm cắp bò nuôi trên địa bàn của các Huyện, Thị Trấn, Thành Phố, thuộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
24/12/2013

 Trong thời gian gần đây tình hình trộm cắp bò nuôi trên địa bàn của các Huyện, Thị Trấn, Thành Phố, thuộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra từng lúc, từng nơi khá phức tạp. Thường xuaát hieän nhiều baêng nhoùm, ñối tượng hoaït ñoäng trộm cắp bò trong đêm tối  như: Chuồng trại nhốt bò cất xa nhà, không có rào nhốt bò hoặc chuồng trại cất gần đường lưu thông trong khu ấp, nhà đi vắng, vòng, thả bò không người trong coi. Khi xaùc ñònh muïc tieâu caùc ñoái töôïng treân laäp töùc ra tay để thực hiện hành vi phạm tội và cùng nhau tẩu thoaùt. Điển hình như:  Vào ngày 31/3/2013 tại hộ ông: Nguyễn Thành Trung SN 1988 cư ngụ tổ 06 ấp Phong Phú, xã Long Phước, vào ban đêm ông ngủ trong nhà bò cột ngoài chuồng cạnh nhà không có hàng rào chắn và không người trong coi, đã bị bọn trộm cắp dẫn trộm mất 04 con bò trong đó có 03 con bò đực màu vàng-đen,

01 con bò cái màu vàng, (tài sản thiệt hại khoản một trăm triệu đồng).

 Để góp phần đảm bảo tình hình ANTT và tránh thiệt hại tài sản của nhân dân. Nay CA xã Long Phước xin thông báo đến bà con nhân dân trên địa bàn xã biết để nâng cao tinh thần cảnh giác; vòng, thả bò phải có người trong coi, chuồng trại phải cất gần nhà và có rào chắn cẩn thận đêm tối phải có người trong coi. Nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn đến khu vực dân cư của mình sinh sống thì theo dõi, quan sát, nhận dạng đặc điểm đối tượng và phương tiện chúng sử dụng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan CA xã. Nhận được thông báo này đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn xã cần tích cực tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm. Mọi thông tin về tội phạm xin thông báo trực tiếp cho CA xã hoặc qua số điện thoại: 064.3828129 sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Ban Công An
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu