TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 6/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181520
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam Xã Long Phước tổ chức triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”
26/12/2013

Chiều ngày 4/11/2013. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam Xã Long Phước tổ chức triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:

-Nhằm góp phần giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc ta, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Thông qua các hoạt động để cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt Trận, chào mừng 83 năm thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

-Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư” năm 2013 là dịp để tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua, nhất là kết quả thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ Đền ơn đáp nghĩa ”, “ Ngày vì người nghèo” ở địa phương, để  đánh giá kết quả hoạt động một năm của ban công tác Mặt Trận ấp, cùng gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua đó tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt Trận 6 ấp và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở ngày càng vững mạnh, gắn với việc phát động phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới ” và tiếp tục vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014-2019./.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu