TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181343
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy tổ chức sơ kết tình hình, kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị
27/12/2013

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 49-KH/TXU ngày 24/2/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Bà Rịa về thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phước đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị đến các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Qua 05 triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn ma túy. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường lực lượng phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện và triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên hệ thống loa đài truyền thanh để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Chỉ đạo Công an xã thường xuyên theo dõi nắm tình hình, kiểm tra các điểm phức tạp về ANTT, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tăng cường các biện pháp quản lý đối với người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

 

1. Kết quả xây dựng, hoàn thiện các văn bản về phòng chống ma túy:

-Trong 5 năm qua Đảng uỷ - UBND xã đề ra các chủ trương, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình và kế hoạch về phòng, chống tệ nạn ma túy hàng năm đến các ban ngành, đoàn thể từ xã xuống ấp, tổ địa bàn dân cư nhằm gắn với Chương trình 4 giảm của HĐND tỉnh, đặc biệt là nội dung chương trình thực hiện đề án phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý trong giai đoạn hiện nay.

-Thường xuyên triển khai quán triệt đến các lực lượng, thành viên trong BCĐ mà CA và ban TBXH giữ vai trò nồng cốt, xung kích trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm ma túy và TNXH.

 

2. Đánh giá hiệu quả việc kiện toàn tổ chức, lực lượng phòng, chống ma túy:

Củng cố kiện toàn BCĐ PCTP-MT-MD xã gồm các thành viên ban ngành đoàn thể của xã và ấp là thành viên do đồng chí phó Chủ tịch xã làm trưởng ban BCĐ PCTP-MT-MD xã, tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện và quy chế hoạt động phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

Củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, Lực lượng dân phòng ấp, tổ chức quần chúng làm công tác ANTT trên địa bàn, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào bảo vệ ANTQ.

-Chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/06/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chương trình số 09/2010/CTr-PH ngày 17/11/2010 giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bà Rịa về việc phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015

3. Công tác tuyên truyền:

-Trong 5 năm qua Đảng ủy-UBND xã chỉ đạo BCĐ PCTP.AIDS&TNMT-MD đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng CLB gia đình phòng chống TNXH và tội phạm nhằm giúp cho quần chúng nhân dân nắm bắt, đề cao cảnh giác, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư một cách có hiệu quả. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 16 tin có giá trị, giúp Công an bắt được 06 vụ/10 đối tượng mua bán ma túy.

-Phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 21-CT/TW của bộ Chính trị; Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21; chương trình số 20-CTr/TU ngày 20/10/2008 của ban thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW “ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới ” Chương trình 4 giảm của HĐND tỉnh nói chung và đề án phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý gồm 23 lượt với 3.764 người tham dự. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương với 129 lượt tuyên truyền tổng thời lượng phát âm là 645 phút. Trong 5 năm qua Đảng ủy đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã đưa nhiều nội dung tuyên truyền trong CB.CNV và nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực ANTT, đặc biệt là nội dung chương trình thực hiện đề án phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý trong giai đoạn hiện nay.

-Chỉ đạo ban VHTT, Hội phụ nữ và CLB gia đình phòng chống TNXH tổ chức 12 đêm văn nghệ thông tin lưu động gồm 12 kịch bản có nội dung xây dựng nếp sống lành mạnh, không tội phạm, không ma tuý, không mại dâm thu hút khoảng 3700 lượt người xem, qua đó giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rỏ nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội ở địa phương.

-Chỉ đạo UBMTTQ xã tổ chức 24 buổi tuyên truyền chương trình thực hiện đề án phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy xuống 79 tổ địa bàn dân cư có 8475 người tham dự đạt tỷ lệ 84,75%. Bên cạnh đó còn phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã phát động, tuyên truyền trong lực lượng ĐVTN tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phòng chống các loại TNXH qua đó nhằm giúp cho lực lượng Đoàn viên hiểu, không sa vào con đường TNXH như ma túy, mại dâm thu hút được 2175 ĐVTN tham dự.

-Phối hợp Cục phòng chống TNXH tỉnh mở 03 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và phòng chống tội phạm buôn bán người có 275 lượt người tham dự. Song song đó, Hội phụ nữ xã còn tổ chức 04 buổi hội thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm có 325 lượt người tham gia, qua hội thi đã giúp cho các chị em phụ nữ, hội viên ý thức trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không tham gia vào con đường TNXH như ma túy, mại dâm. Đồng thời sau hội thi địa phương cũng đã tổ chức trao 04 giải nhất, 04 giải nhì, 08 giải ba và 12 giải khuyết khích cho các chị em có thành tích xuất sắc trong hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống TNXH tại địa phương.

4. Công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNMT:

-Chủ động đấu tranh triệt xoá các băng, ổ nhóm, các tụ điểm phức tạp về ma tuý nhằm làm trong sạch địa bàn từ 2008 đến nay 2013 Đảng ủy-UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng Công an Thành Phố Bà Rịa triệt xoá 06 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy bắt 10 đối tượng lập hồ sơ chuyển Công an Thành Phố Bà Rịa thụ lý, bên cạnh đó chọn địa bàn ấp Phước Hữu làm điểm về việc thực hiện đề án xây dựng khu ấp trên địa bàn xã không có tệ nạn ma túy.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng chống ma túy xây dựng ấp văn hóa không có ma túy. Tiếp tục phòng chống ma túy trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, trường học…Từ đó nâng cao ý thức tự giác đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy làm giảm tệ nạn ma túy giữ gìn ANTT xây dựng môi trường sống lành mạnh văn minh.

5. Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống TNMT:

a.Công tác quản lý địa bàn: Thường Lực lượng CA xã và ấp nắm bắt tình hình, có kế hoạch kiểm tra các tụ điểm có biểu hiện nghi vấn hoạt động ma túy,  đẩy mạnh công tác lập hồ sơ triệt xóa các tụ điểm kinh doanh dịch vụ hoạt động không lành mạnh có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền trong việc xây dựng Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quán lý, giáo dục con em trong gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, ma túy TNXH. Song song đó Đảng ủy-UBND xã chỉ đạo BCĐ PCTP.AIDS &TNMT-MD phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và TNXH một cách thường xuyên, liên tục. Đa dạng hóa các mô hình mới về phong trào quần chúng giữ gìn ANTT ở cơ sở và tổ tự quản về ANTT.

b.Việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện phục hồi:

Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện phục hồi như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện ma túy, vận động gia đình người nghiện tự nguyện đưa con em mình đi cai nghiện, giáo dục làm cho nhân dân nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên nhận thức được hậu quả tác hại của ma túy. Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học phải đặt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải thường xuyên và lâu dài. Các hình thức tuyên truyền được tiến hành và thông qua nhiều phương tiện như trên hệ thống truyền thanh địa phương, thông tin lưu động, lồng ghép qua các buổi họp tổ địa bàn dân cư, các tổ chức xã hội, đoàn thể. Tổ chức tuyên truyền giáo dục kết hợp với tổ chức cam kết với gia đình không có người nghiện.

Thường xuyên chỉ đạo lực lượng CA xã và ấp phối hợp cùng ban BĐH 06 ấp tổ chức điều tra, thống kê số người nghiện và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại khu ấp để có kế hoạch hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho đối tượng sau cai nghiện trở về công đồng. Lồng ghép chính sách của các Chương trình quốc gia về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người sau cai nghiện hoàn lương ổn định cuốc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện, tái phạm tội.

 

Nhìn chung trong những năm qua được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BCĐ PCTP.AIDS&TNMT-MD cấp trên, cùng với lãnh đạo Công an Thành Phố Bà Rịa, Đảng ủy-UBND xã phối hợp  lãnh đạo, chỉ đạo BCĐ PCTP.AIDS&TNMT-MD xã Long Phước tích cực phối hợp các ban ngành, đoàn thể và BĐH ấp, các tổ địa bàn dân cư đã tuyên truyền phổ biến pháp luật đến tận các tầng lớp nhân dân trong địa bàn xã nên tình hình mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý đã được giải quyết triệt để. Đối với những năm trở về trước thì tình hình tội phạm về ma tuý diễn ra tương đối khá phức tạp, nhưng từ khi triển khai thực hiện đề án chương trình phòng chống TNMT đến nay tình hình ma tuý trên địa bàn giảm rõ rệt và hiện nay chỉ còn 01 tụ điểm buôn bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn, công an xã đang phối hợp cùng Công an Thành phố Bà Rịa triệt xóa.

 Hiện tình hình sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn còn khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân xảy ra là do một bộ phận trong lứa tuổi thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, đua đòi, một phần do trình độ nhận thức thấp, không có công ăn việc làm ổn định, bị bạn bè xấu lôi kéo nên xa vào TNXH. Bên cạnh đó một số ít đối tượng do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, lười lao động, đua đòi cho nên đã tiếp tục tái nghiện.

Tuy nhiên bên cạnh mặt chủ quan vẫn còn những mặt khách quan do sự mặc cảm của đối tượng và một phần thiếu sự quan tâm giúp đỡ, động viên, tạo công ăn việc làm cho số đối tượng sau cai nghiện trở về của các ban ngành, đoàn thề và gia đình dẫn tới việc đối tượng không còn tự tin cho bản thân, tiếp tục quan hệ, tụ tập với những đối tượng xấu rồi tái nghiện.

*Ưu điểm: Để thực tốt các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả Đảng ủy – UBND xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục  phòng, chống ma túy trong Đảng, cơ quan và trong nhân dân, đồng thời được sự hổ trợ kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Công an cấp trên, cùng với sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể xã đã làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, công tác phòng chống tội phạm, ma túy, nổi bật lên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Xây dựng lực lượng nồng cốt ở các ấp để nắm bắt tình hình qua đó đã chặn đứng được các hoạt động về tệ nạn ma túy có hiệu quả.

*Khuyết điểm: Công tác xây dựng tai mắt của quần chúng ở các ấp còn hạn chế chưa đạt theo yêu cầu đặt ra, công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể đôi lúc còn chậm trễ, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp nên trong công tác triệt xóa các tụ điểm phức tạp về TNXH chưa đạt kết quả cao. Đặc biệt là tình hình TNMT, chủ yếu là số đối tượng ở địa phương khác đến địa bàn tụ tập sử dụng nên gây nhiều bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân.

*Đề xuất kiến nghị:

-Đề nghị BCĐ PCTP.AIDS &TNMT-MD Thành Phố, phòng Lao động – TBXH thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn về công tác phòng chống TNMD-MT cho cán bộ phụ trách công tác TNXH, cấp phát tài liệu tuyên truyền cho địa phương.

-Đề nghị Công an thành phố tăng cường lực lượng hỗ trợ trong công tác phong chống ma túy trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới Đảng ủy xã tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy góp phần xây dựng nếp sông văn hóa của dân tộc, đồng thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

-Tích cực kiểm tra truy quét, triệt phá kịp thời các tụ điểm buôn bán ma túy, không để tình trạng buôn bán trái phép chất ma tuý hoạt động tại địa bàn xã phấn đấu trên địa bàn xã không có điểm nóng về ma túy.

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đặc biệt là Luật phòng chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa, làm giảm tệ nạn ma túy, từng bước loại trừ TNMT ra khỏi đời sống nhân dân, bên cạnh đó thường xuyên tuyên truyền về Pháp lệnh phòng, chống mại dâm sâu rộng trong các ban ngành, đoàn thể và trong mọi tầng lớp nhân dân về việc phòng chống mại dâm, đặc biệt phòng ngừa ngăn chặn tình trạng xâm hại nhân phẩm tình dục trẻ em và hiếp dâm trẻ em.

-Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH tạo môi trường trong sạch, lành mạnh không có tội phạm và TNXH ở cộng đồng dân cư.

-Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt đến các ban ngành, đòan thể, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma tuý. Xác định công tác phòng chống ma túy là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, lâu dài. Kiên quyết đấu tranh triệt xoá các băng, ổ nhóm, các tụ điểm phức tạp về ma tuý nhằm làm trong sạch địa bàn từ nay đến năm 2015. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng chống ma túy xây dựng khu ấp văn hóa không có ma túy, phòng chống ma túy trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, trường học…Từ đó nâng cao ý thức tự giác đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy làm giảm tệ nạn ma túy, giữ gìn an ANTT xây dựng môi trường sống lành mạnh văn minh.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, đối tượng tù tha về, đối tượng sưu tra trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện các đối tượng có lệnh truy nã về ma túy, đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý để có kế hoạch truy bắt, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

-Tăng cường công tác tổ chức xét nghiệm ma túy cho số đối tượng sử dụng và tình nghi sử dụng các chất ma túy đang quản lý tại địa bàn. Đối với các đối tượng đã áp dụng Nghị định 163/CP mà tiếp tục tái phạm thì kiên quyết lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 135/CP, riêng các đối tượng không đủ điều kiện thì có biện pháp quản lý, giáo dục tại địa phương. Đặc biệt cần tổ chức xét nghiệm tập trung các đối tượng trọng tâm trọng điểm.

 

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu