TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181847
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị
27/12/2013

1/ Việc quán triệt, học tập Quy định 76-QĐ/TW

Đảng uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến đảng viên và chi bộ. Từng chi bộ, đảng viên đã nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của quy định và thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên công tác tại địa phương giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương nơi cư trú, tập trung chủ yếu vào chi bộ các trường học..

Thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị giúp cho đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên gia đình chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

2/ Kết quả thực hiện.

a.- Việc tổ chức giới thiệu đảng viên về nơi cư trú:

Tính đến nay, Đảng uỷ đã giới thiệu 102/102 đảng viên về tham gia sinh hoạt và giữ mối liên hệ nơi cư trú, đạt 100%.

Đảng ủy đã phối hợp với cấp ủy địa phương nơi cư trú để theo dõi, nhận xét đánh giá đảng viên tham gia sinh hoạt và giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú làm cơ sở đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Qua việc lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ địa phương, nhìn chung, đa số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú.

 

b.- Việc tiếp nhận đảng viên theo quy định 76:

Tính đến tháng 12/2013, Đảng ủy đã tiếp nhận 294 đồng chí, qua theo dõi, nhận xét, đánh giá đảng viên sinh hoạt và giữ mối liên hệ tốt với địa phương có 294 đồng chí được chi bộ nơi cư trú nhận xét tốt.

 Năm 2013, các chi bộ ấp trực thuộc Đảng bộ xã Long Phước đã tổ chức họp mặt đảng viên theo Quy định 76 để thông báo cho đảng viên biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương có liên quan để đảng viên nắm được thông tin, từ đó, đảng viên có ý kiến đóng góp xây dựng địa phương.

 

3.- Nhận xét đánh giá:

a/ Ưu điểm.

Đảng uỷ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo Quy định 76.

Các đảng viên được giới thiệu đã có mối quan hệ tốt với cấp uỷ địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

b/ Những hạn chế.

- Một số đảng viên được giới thiệu theo Quy định 76 không thường xuyên cư trú tại địa phương nên việc theo dõi, đánh giá thực hiện nghĩa vụ đảng viên nơi cư trú còn khó khăn.

II- Phương hướng thực hiện Quy định 76/QĐ-TW thời gian tới.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nội dung Quy định 76/QĐ-TW và các văn bản hướng dẫn của trên; giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ đảng viên trong đảng bộ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện Quy định 76.

- Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy định 76 một cách thường xuyên.

-Thường xuyên liên hệ với cấp uỷ nơi có đảng viên cư trú trao đổi thông tin, nắm tình hình việc chấp hành của đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời.

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu