TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181359
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/09/2013 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
16/08/2014

Căn cứ kế hoạch số 55/KH-ĐU ngày 04/4/2014 của Đảng ủy xã về việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch số 09/KH-MT đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 29-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức thành viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã. Phát động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

Nêu cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sử dụng lao động, thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nâng cao nhận thức cho người lao động về kiến thức, kỹ năng và chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động.

 

Các tổ chức thành viên, 06 ban công tác mặt trận ấp cùng với 79 tổ dân cư tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/09/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại cộng đồng khu dân cư; Ban Thường Trực UBMTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền cho công chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và sinh hoạt tổ địa bàn dân cư.

Đài Truyền thanh xã: Tuyên truyền trên hệ thống loa đến các tổ địa bàn dân cư về nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/09/2013 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn hóa - Thông tin xã: Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/09/2013 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 04/04/2014 của Đảng ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền như: thông tin cổ động, panô, băng ron tại các tuyến đường chính trên địa bàn xã.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp Ủy Đảng trong công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung như: Nâng cao nhận thức cho người lao động, sử dụng lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thường xuyên phát thanh trên hệ thống loa đài địa phương, đến nay đã tuyên truyền 03 lượt/tháng.

Phối kết hợp với các ban ngành, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo vệ sinh lao động trong các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát động phong trào quần chúng xây dựng văn hóa an toàn lao động.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở, tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

           

Được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy, đặc biệt là sự chỉ đạo của UBMTTQ thành phố Bà Rịa. UBMTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Đảng ủy, tổ chức chỉ đạo trực tiếp cho các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên thực hiện chỉ thị số 29- CT/TW.

 

Địa bàn rộng, dân cư sống rãi rác nên công tác tuyên truyền còn bị hạn chế.

Do nhận thức của người dân còn hạn chế trong việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập mà xem nhẹ an toàn lao động, vệ sinh lao động cho chính bản thân mình.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu