TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181375
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác chuẩn bị, kết quả bầu cử và tình hình trong ngày bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016
16/08/2014

Thực hiện Công văn số 647/UBND-NV, ngày 14/4/2014 của UBND thành phố Bà Rịa về việc triển khai công tác bầu cử trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014- 2016 và Kế hoạch số 16/KH-MT, ngày 14/4/2014 của UBMTTQVN thành phố Bà Rịa về việc Bầu cử Trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014- 2016, UBMTTQ xã phối hợp UBND xã tổ chức họp triển khai công tác bầu cử cho các ban ngành, đoàn thể xã, ấp, tuyên truyền ngày bầu cử Trưởng ấp thông qua tờ tin của HĐND xã trong cuộc họp Tổ dân cư, thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh xã để nhân dân nắm biết.

Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ- UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về ban hành Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, UBMTTQ xã phối hợp UBND xã ra Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 29/4/2014 v/v: Công bố ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016.

UBMTTQ xã phối hợp UBND xã ra quyết định số 36/QĐ- UBND, ngày 28/4/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp  nhiệm kỳ 2014- 2016 và xây dựng Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 28/4/2014 Tổ chức công tác bầu cử Trưởng ấp phân công trách nhiệm, từng ban ngành, đoàn thể, phân công Đảng ủy viên và Trưởng đoàn thể phụ trách hỗ trợ các ấp trong công tác bầu cử.

Thực hiện đúng quy trình đã quy định, ngày 13/5/2014, UBMTTQ xã phối hợp UBND xã ra quyết định thành lập 06 Tổ bầu cử, mỗi tổ gồm 07 người, do Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp làm Tổ trưởng, Thư ký và tổ bầu cử gồm các chức danh đoàn thể của ấp, được thông báo rộng rãi trên đài Truyền thanh.

Công tác niêm yết danh sách cử tri và tóm tắt tiểu sử ứng cử viên được thực hiện đúng thời gian quy định, niêm yết tại Trụ sở UBND xã và 06 trụ sở ấp. Địa điểm bầu cử tại trụ sở 06 Ban điều hành ấp, đài Truyền thanh thường xuyên thông báo trên đài.

Vào ngày 19/5/2014, UBMTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn công tác bầu cử Trưởng ấp cho Tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử nắm biết. Bên cạnh đó, ban thường trực Mặt trận phối hợp Văn phòng UBND xã chuẩn bị thùng phiếu, chuẩn bị vật tư, làm chương trình khai mạc, tuyên bố lý do, diễn văn khai mạc, nguyên tắc thể lệ bầu cử và một số biểu mẫu, cấp cho tổ bầu cử để thực hiện tốt trong ngày bầu cử. Chỉ đạo Văn hóa - Thông tin trang trí bangrol qua đường, cắt banrol cấp cho 06 tổ bầu cử, trang trí các điểm bầu cử.

UBMTTQ xã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-MT, ngày 21/4/2014 của UBMTTQ xã Long Phước về việc Bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014-2016. Chỉ đạo Ban mặt trận ấp tổ chức các bước hiệp thương đúng thời gian quy định.

Căn cứ Công văn số số 520/PTC- PNV, ngày 28/4/2014 của Phòng nội vụ và Phòng Tài chính thành phố v/v: Hướng dẫn thực hiện phân bổ kinh phí bầu cử Trưởng khu phố ấp nhiệm kỳ 2014- 2016, UBMTTQ xã thực hiện chi theo hướng dẫn trên tinh thần tiết kiệm, ngoài ra còn chi hỗ trợ cho các Tổ bầu cử mỗi người 100.000 đ/ngày.

4. Kết quả bầu cử:

Được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, nhờ làm tốt công tác phối kết hợp, tổ chức tuyên truyền râu rộng trong nhân dân nên kết quả bầu cử Trưởng ấp thành công tốt đẹp trên tinh thần dân chủ, đúng pháp luật và an toàn, tiết kiệm. Đúng 06 giờ, các tổ bầu cử đồng loạt khai mạc và kết thúc lúc 08 giờ 30 phút. Tổ bầu cử ấp Đông đúng 08 giờ, đã hoàn thành công tác bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016 như sau:

Ấp Đông:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, được 409/490 phiếu, đạt 83,47%.

2. Ông Phạm Quốc Thanh, được 81/490 phiếu, đạt 16,53%.

Ấp Tây:

1. Bà Phan Thị Phẩm, được 102/348 phiếu, đạt 29,31%.

2. Ông Lê Văn Thành, được 246/348 phiếu, đạt 70,69%.

Ấp Nam:

1. Ông Trần Văn Suốt, được 241/283 phiếu, đạt 85,16%.

2. Ông Đào Văn Trừ, được 42/283 phiếu, đạt 14,84%.

Ấp Bắc:

1. Ông Lê Hùng Anh, được 72/379 phiếu, đạt 19,00%.

2. Ông Phạm Minh Tâm, được 307/379 phiếu, đạt 81,00%.

Ấp Phước Hữu:

-Ông Bùi Khắc Hùng, được 516/610 phiếu, đạt 84,59%.

-Ông Nguyễn Thế Nhã, được 94/610 phiếu, đạt 15,41%.

Ấp Phong Phú:

1. Ông Lê Huyện, được 111/175 phiếu, đạt 63,43%.

2. Ông Vũ Đình Trụ, được 64/175 phiếu, đạt 36,57%.

Kết quả những người trúng cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016 như sau:

Ấp Đông:

Ông Nguyễn Văn Sinh, được 409/490 phiếu, đạt 83,47%.

Ấp Tây:

Ông Lê Văn Thành, được 246/348 phiếu, đạt 70,69%.

Ấp Nam:

Ông Trần Văn Suốt, được 241/283 phiếu, đạt 85,16%.

Ấp Bắc:

Ông Phạm Minh Tâm, được 307/379 phiếu, đạt 81,00%.

Ấp Phước Hữu:

Ông Bùi Khắc Hùng, được 516/610 phiếu, đạt 84,59%.

Ấp Phong Phú:

Ông Lê Huyện, được 111/175 phiếu, đạt 63,43%.

Tình hình trong ngày bầu cử:

Đúng 08 giờ các Tổ bầu cử đồng loạt khai mạc với không khí vui tươi, phấn khởi, đại diện cử tri hộ gia đình đến tham gia đầy đủ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.285 người.

06 ấp đều đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Thời gian các ấp hoàn thành bầu cử như sau:

Ấp Đông:                    Hoàn thành lúc 08 giờ 00 phút.

 Ấp Nam:                    Hoàn thành lúc 08 giờ 02 phút.

 Ấp Bắc:                      Hoàn thành lúc 08 giờ 05 phút.

 Ấp Phong Phú:           Hoàn thành lúc 08 giờ 06 phút.

 Ấp Phước Hữu:         Hoàn thành lúc 08 giờ 24 phút.

 Ấp Tây:                      Hoàn thành lúc 08 giờ 30 phút.

Đa số nhân dân đều đồng tình ủng hộ, vì đây là cuộc bầu cử dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, để nhân dân sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài bầu vào chức danh Trưởng ấp, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ KT- VHXH- ANQP tại địa phương nói chung và các ấp nói riêng.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo tốt.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu