TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181772
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác tiếp dân, đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014 trên địa bàn xã Long Phước
04/12/2014

Trong thời gian qua Đảng uỷ, HĐND, UBND luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức bố trí nơi tiếp dân tại phòng làm việc của HĐND xã. Định kỳ hàng tuần vào ngày thứ ba hoặc đột xuất khi cần thiết thì Thường trực HĐND, Thường trực UBND xã  tiếp công dân theo quy định.

Nội quy tiếp công dân được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND xã Long Phước. Sau khi nhận đăng ký Văn phòng UBND xã xếp lịch tiếp dân cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và thông báo cho người đăng ký biết.

Lịch tiếp công dân có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch HĐND xã tiếp dân mỗi tháng ít nhất một ngày. Ngòai việc tiếp công dân theo định kỳ, lãnh đạo địa phương phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.. Lãnh đạo UBND xã sẽ trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến phản hồi của công dân. Công dân được quyền yêu cầu những nguyện vọng chính đáng của mình và trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc tranh chấp của mình và ký xác nhận vào những nội dung mình trình bày. Việc tiếp công dân được ghi vào sổ và lưu giữ tại nơi tiếp công dân. Nếu vụ việc đơn giản, lãnh đạo UBND xã sẽ trả lời trực tiếp cho công dân. Trường hợp phức tạp, lãnh đạo UBND xã sẽ phân công cho các  ban ngành chuyên môn tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và sẽ có văn bản trả lời cho công dân.

Về tổ chức, bộ máy tiếp công dân; việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân: Tổ chức tiếp công dân trực thuộc UBND xã do Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, việc tiếp công dân thường xuyên là tiếp nhận và xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phần lớn do Công chức Tư pháp kiêm nhiệm thực hiện. Việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng làm việc của HĐND, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trình TT.UBND xã có ý kiến chỉ đạo chuyển đến ngành chuyên môn xem xét giải quyết; theo dõi kết quả, tổng hợp, báo cáo TT.UBND xã bố trí lịch để lãnh đạo tiếp công dân.

-Số lượt người được tiếp: Trong năm 2014 đã tiếp 46 lượt với 51 công dân;

+Trong đó lãnh đạo địa phương đã tiếp 22 lượt với 23 công dân;

+Cán bộ tiếp  24 lượt với 28 công dân,

-Nội dung tiếp dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân; những ý kiến thắc mắc của nhân dân về đền bù giải tỏa các công trình phúc lợi xây dựng trên địa bàn xã, các chế độ chính sách xã hội. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, giúp cho lãnh đạo được gần dân, tiếp xúc trực tiếp với dân, tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân góp phần đáng kể trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa xã hội tại địa phương.

Việc ghi chép sổ sách tiếp công dân: Được duy trì thường xuyên mỗi khi lãnh đạo tiếp công dân thì cán bộ làm công tác tiếp dân có trách nhiệm ghi biên bản tiếp dân, đồng thời bên cạnh đó cập nhật các thông tin mà công dân phản ánh có ý kiến, sau đó lãnh đạo sẽ phân tích, giải thích, hướng dẫn công dân trực tiếp đến các ngành có liên quan để được giải quyết theo tâm tư nguyện vọng của công dân.

Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

 Được sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND và công tác phối kết hợp của Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể, ấp trong toàn địa bàn xã, cùng với sự giúp đỡ của các thành viên trong Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đã góp phần vào việc phát huy quyền dân chủ của công dân, ổn định chính trị tại địa phương, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong công tác giải quyết đơn thư tranh chấp và khiếu nại, tố cáo, thường trực UBND xã luôn củng cố tổ chức và bám sát Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai để xem xét và chỉ đạo việc giải quyết đơn thư tranh chấp, đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân từ việc nhận đơn để có biện pháp xử lý, giải quyết theo trình tự thủ tục. Nhìn chung trong thời gian  qua tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân không xảy ra trên địa bàn, việc giải quyết các đơn thư tranh chấp trong nội bộ nhân dân hầu hết đều giải quyết dứt điểm trong thời hạn không để đơn tồn động kéo dài.

Trong công tác chỉ đạo thực hiện việc giải quyết đơn thư tranh chấp của công dân và Luật khiếu nại-tố cáo, UBND xã giao trách nhiệm cho Tư pháp xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp hướng dẫn tổ chức cùng với các ban ngành đoàn thể thực hiện việc xem xét, giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến trong công tác quản lý Nhà nước về giải quyết khiếu nại -tố cáo của công dân.

Về số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Trong năm qua tình hình khiếu nại các Quyết định hành chính, hành vi hành chính và tố cáo của công dân đối với CBCC cấp xã không xảy ra.

Theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Về số vụ việc khiếu nại, tố cáo không có xảy ra trong năm 2014

Về trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp dân: Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên để tiếp nhận đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, đồng thời thường xuyên tham mưu, bố trí lịch cho lãnh đạo tiếp công dân theo định kỳ.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu