TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181816
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác nâng cao chất lượng thôn, ấp văn hóa
11/12/2014

Cuộc vận động xây dựng thôn, ấp văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định xã hội, cải thiện đời sống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy tính tự quản ngày càng cao của nhân dân, đạt được nhiều thành tựu to lớn không chỉ ở lĩnh vực chính trị, xã hội mà cả về phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vng, ổn định. Việc thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở được cụ thể hóa thông qua các quy ước ấp, từ đó nhân dân ngày càng có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tạo nên môi trường văn hóa, nếp sống lành mạnh, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Xã có 06/06 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, được phát huy và giữ vững danh hiệu đến nay.

 

Được sự quan tâm của các cp ủy Đảng, chính quyền; sự c gng, nỗ lực của Ban chủ nhiệm xây dựng xã văn hóa và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân từ đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội cấp trên giao hàng năm. Xã đạt danh hiệu xã văn hóa vào năm 2005, hiện nay địa phương đang thực hiện đề án xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và Đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Phong trào xây dựng xã văn hóa đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; sự nghiệp Văn hóa, Y tế, Giáo dục, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện; các công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp khang trang, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn đẩy lùi, các hiện tượng mê tín dị đoan không còn phổ biến.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu