TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181755
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015 trên địa bàn xã Long Phước.
22/12/2015

Trên cơ sở kế hoạch số 78/KH-MT ngày 06/2/2015 của UBMTTQVN thành phố Bà Rịa về việc phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2015. Ban thường trực MTTQ xã tham mưu Đảng ủy cùng UBND xây dựng kế hoạch số 11/KH-MT ngày 10/02/2015 về “Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm” năm 2015 trên địa bàn xã Long Phước. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã.  

UBMTTQVN xã tổ chức ký kết liên tịch với Công an xã trong công tác phối hợp thực hiện phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015. Quá trình tổ chức thực hiện nội dung công tác phối hợp được lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên MT. Hàng tháng, quý đều đưa vào chương trình thống nhất hành động của UBMTTQ, có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm. Vì vậy hiệu quả thực hiện ngày càng tốt hơn. 

Ban thường trực MT xã phối hợp CA tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, trách nhiệm của công dân về pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm và các văn bản liên quan như: Chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;  NQ 09/ CP về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, 4 đề án giảm của HĐND Tỉnh; NQ 05/ CP về việc đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm; Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011- 2015 của Chính phủ; NĐ 87- 88/ CP; NĐ 150/ CP;  Chỉ thị 814/TTg về việc tăng cường quản lý thiết lập lại trật tự kỷ cương các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá đẩy mạnh việc bài trừ một số TNXH nghiêm trọng… Đồng thời, các tổ chức thành viên MT cũng đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thông qua các chương trình như: phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; "Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội,; “Thanh niên tình nguyện”, thanh niên xung kích… được 18 đợt có 1.568 lượt người tham gia. Ngoài ra còn tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi tổ hội tại các ấp.

Phối hợp UBND và CA xã cùng các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển hóa địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC, Ban chấp hành các đoàn thể, LLDQ, chiến sĩ CA, Bí thư các chi bộ, trưởng ban điều, ban công tác Mặt trận các ấp và ban giám hiệu các trường học đóng trên địa bàn xã được 03 đợt có 352 lượt người tham dự.

Mặt trận tổ chức 02 buổi tuyền truyền PCTP và TNXH, trong đó chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm đối với các cơ sở cho thuê lưu trú có 180 người dự và tổ chức ký bản cam kết giữ gìn an ninh trật tự có 100% hộ đăng ký.  Cùng UBND chỉ đạo cán bộ VHTT xã tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh của xã về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm được 51 giờ.

Chỉ đạo Ban công tác MT các ấp phổ biến tuyên truyền pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm, các văn bản liên quan và vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn tội phạm mại dâm tại cơ sở; lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi sinh hoạt định kỳ của 79 tổ địa bàn dân cư, gắn với phong trào “Quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc” và các nội dung chương trình phòng chống làm giảm tội phạm ma túy vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ngoài ra còn phối hợp các Chùa và Thánh thất tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm đến các tín đồ tôn giáo được 03 đợt có 210 lượt người tham  dự.

Ngoài công tác tuyên truyền tập trung như: Tổ chức các hội nghị, các buổi tọa đàm, trao đổi tại xã và thông qua các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội của xã và ấp, các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể ấp, tổ dân cư; Ban thường trực Mặt trận xã còn chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các tổ nòng cốt và lực lượng cốt cán tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tờ bướm… Mặt trận xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các ấp, các tổ nòng cốt các ấp thường xuyên vận động nhân dân đến các trụ sở ấp để tìm hiểu pháp luật liên quan đến công tác phòng chống mại dâm thông qua tủ sách pháp luật tại xã và các ấp.

Công tác phối hợp với UBND, CA xã: Phối hợp UBND, CA xã đưa nội dung phòng chống tệ nạn mại dâm vào tiêu chí thi đua năm 2015, đồng thời phát động phong trào thi đua giữa các ấp, có 6/6 ấp đăng ký ấp có nếp sống lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, 79/79 tổ ANTQ và 100% hộ gia đình đăng ký không có con em mắc các tệ nạn xã hội.

Cùng CA củng cố kiện toàn các tổ ANTQ, các tổ chức thành viên xây dựng củng cố lực lượng cốt cán làm nòng cốt cho phong trào. Tổ chức bám sát cơ sở, nắm chắc số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mại dâm để ngăn chặn kịp thời, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND cùng CA  tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh quán cà phê, karaoke đăng ký các đối tượng tạm trú, tạm vắng, đặc biệt các tiếp viên nữ từ nơi khác đến đúng theo quy định của pháp luật.

Tham mưu Đảng ủy chỉ đạo UBND cùng CA, QS phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra chặt chẽ hình thức hoạt động của các cơ sở kinh doanh quán karaoke và các quán cà phê có tiếp viên nữ. Chỉ đạo CA thường xuyên trực 24/24 để tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

MT chủ động phối hợp vận động nhân dân tiếp tục nâng cao vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tiêu chí ấp không có tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm; gia đình không có con em mắc các tệ nạn xã hội.

Kết quả trong năm 2015 trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng mại dâm.

Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, trường học: Nhằm thực hiện tốt và đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống mại dâm. UBMTTQVN xã chỉ đạo Ban thường trực MTTQ xã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng và 03 trường học đóng trên địa bàn xã trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống mại dâm. Cụ thể:

Công đoàn: Phối hợp tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ trong đơn vị đăng ký không tham gia vào các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc...có 100% công đoàn viên đăng ký. Tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống mại dâm và phát động thực hiện phong trào xây dựng cơ quan lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Hội Cựu Chiến Binh: Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể hội viên về công tác phòng, chống mại dâm và văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến phong trào. Hội còn phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện chương trình giáo dục cảm hoá những người vi phạm tệ nạn xã hội và tệ nạn mại dâm. Tổ chức cho hội viên đăng ký gia đình không để con em mắc các tệ nạn xã hội và tệ nạn mại dâm, có 100% gia đình hội viên đăng ký. Đồng thời Hội còn phối hợp MT, Ban giám hiệu trường THCS Dương Văn Mạnh và trường Tiểu học Trần Văn Thượng tổ chức được 03 buổi tuyên truyền về pháp lệnh phòng chống mại dâm và các văn bàn liên quan về công tác phòng chống mại dâm có trên 1.985 cán bộ, CNVC, giáo viên, học sinh tham dự.

Hội liên hiệp Phụ Nữ: Nhằm nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ trong công tác phòng chống mại dâm. BCH Hội đã duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội từ xã đến ấp. Trong các buổi sinh hoạt nội dung đều tập trung công tác phòng chống mại dâm, tổ chức diễn các tiểu phẩm về công tác phòng chống mại dâm. Tổ chức tuyên truyền pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm và các văn bản liên quan đến các chi tổ hội, hội viên và toàn thể chị em phụ nữ trong toàn xã.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Phối hợp MT cùng các ngành liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống mại dâm đến đoàn viên, hội viên . Phối hợp với CA và các tổ chức thành viên MT về việc thực hiện chương trình giáo dục phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những thanh thiếu niên hư hỏng, chậm tiến tại gia đình và ấp. Tổ chức các hình thức hoạt động trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm như: Thi hái hoa dân chủ, tọa đàm, phát động tháng thanh niên nói không với mại dâm, ma túy…Ngoài ra còn tổ chức cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền công tác phòng chống mại dâm đến từng hộ gia đình của đoàn viên, hội viên.

Hội Nông dân: Phối hợp các  ngành liên quan tổ chức phát động thực hiện chương trình Hội Nông Dân tham gia xây dựng gia đình văn hoá, tiếp tục phát huy phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Tổ chức cho hội viên đăng ký gia đình không mắc các tệ nạn xã hội và tệ nạn mại dâm, có 100% gia đình hội viên đăng ký.

Xã đội: Phối hợp tuyên truyền giáo dục lực lượng DQTV về phòng chống tệ nạn mại dâm, thường xuyên phối hợp CA tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Chỉ đạo lực lượng an ninh ấp tăng cường công tác tuần tra canh gác, ngăn chặn kịp thời những đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện hành vi không lành mạnh.

Thông qua vận động, phổ biến tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm của cán bộ đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu