TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181829
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước triển khai, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
30/08/2018
Ngày 12/7/2018, tại Hội trường UBND xã Long Phước Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự hội nghị có ông Trịnh Văn Dương, PBT.TT Đảng ủy, Trưởng ban tôn giáo xã; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; cán bộ Tôn giáo-Dân tộc; Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận các ấp; cùng sự có mặt của các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn. Ông Trịnh Văn Dương, PBT.TT Đảng ủy, Trưởng Ban Tôn giáo xã đã quán triệt, triển khai tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo. Hội nghị được nghe ông Nguyễn Văn Tấn, PCT.UBND, Phó ban Tôn giáo triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó ban Tôn giáo đã phân tích những mặt tích cực của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua, đồng thời đánh giá những điểm còn hạn chế của Pháp lệnh. Ông Trịnh Văn Dương, Trưởng ban Tôn giáo xã đã chia sẻ các nội dung cơ bản của luật Tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định liên quan đến thủ tục hành chính về đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Việc quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giúp cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã; cán bộ làm công tác tôn giáo; Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận ấp nắm vững những quy định, điểm cơ bản và điểm mới Luật nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia sinh hoạt tổ dân cư và thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động liên quan đến công tác tôn giáo. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã./.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu