TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Sáu, 22/9/2023
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 201905
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  báo cáo hoạt động trạm TTĐT
13/01/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LONG PHƯỚC                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:      /BC-UB                                               Long Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2011.

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẠM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHCN

XÃ LONG PHƯỚC, THỊ XÃ BÀ RỊA NĂM 2011

 

1.      Số cán bộ vận hành trạm: 02 người;

2.      Địa điểm đặc trạm: Văn phòng một cửa xã long phước (Trong trụ sở UBND xã );

3.      Giao cho tổ chức/ cá nhân phụ trách lãnh đạo: Ông Trần Văn Dũng; phó chủ tịch UBND xã; số điện thoại: 0907842424.

4.      Trang thiết bị trạm:

STT

Tên thiết bị

Tình trạng máy

Ghi chú

Đang sử dụng

Hỏng

1

Máy tính

x

 

 

2

Máy in

x

 

 

3

Moderm ADSL

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thư viện điện tử nông thôn tại trạm

Hình thức cài đặc

Tổng số đĩa

Số đĩa đang sử dụng

Số đĩa đã hỏng

Số đĩa bổ sung/ 1 năm

Trên đĩa VCD

 

 

 

 

Trên đĩa cứng ngoài

1

1

 

 

 

6. Website xã:

- Ban biên tập:

+ Đã ra quyết định thành lập; số người 6 người;

+ số lượng khách đến truy cập tính đến ngày báo cáo: 72 lượt;

+ số tin bài đã cập nhật:  53 tin bài;

+ số ảnh đã cập nhật: 89 ảnh ;

+ số kinh phí đã chi cho ban biên tập 0 đồng;

7. Số kinh phí đã chi cho đường truyền ADSL: 0 đồng.

8. Số kinh phí đã chi hỗ trợ cán bộ trạm: 3.600.000 đồng.

9. Số lớp tập huấn cho dân ở xã tập huấn lấy thông tin từ trạm: 2 lớp;

10. số tin cung cấp cho lãnh đạo xã: 18 tin;

11. số tin cung cấp cho người dân và doanh nghiệp 32 tin;

Số lượt gnười yêu cầu tin: 3 người;

 

12. Số trang A4 in để cung cấp tin: 75 trang.

13. SỐ đĩa VCD/DVD đã sao chép để cấp cho dân: 10 đĩa.

14. SỐ lần phổ biến trên đài phát thanh 37 lần.

15. SỐ người đến trạm trực tiếp truy cập: 72 lượt;

16. Khó khăn trong hoạt động của trạm: chưa có vị trí độc lập, thực sự phù hợp cho hoạt động trạm.

17. Kiến nghị đề xuất cấp trên chủ trương đầu tư xây dựng trạm độc lập tại vị trí thuận lợi cho người dân có điều kiện đến sinh hoạt.

 

Nơi nhận:                         Lãnh đạo UBND xã                  Người lập

- Sở KH&CN;

- Phòng KT/KTHT;

- Trung tâm Tin Học;

- Lưu: VT.                                        Trần Văn Dũng                                Trần Sơn Tùng                                   

 

trạm TTĐT xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu