TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/9/2022
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 266665
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Tổng kết bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2005-2010
15/07/2011

Chiều ngày 07  tháng 6 năm 2011, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Thành đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 kết quả: Nhân dân đã bầu ra 29 đại biểu Hội đồng nhân dân khóa IV cụ thể như sau:

Tại đơn vị bầu cử số 1, thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành

          Ông (Bà):  Huỳnh Ngọc Sơn được 959 phiếu, đạt  82,3 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Hoàng Quốc Thái được 913 phiếu, đạt 78,3 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Trí Hồng được 790 phiếu, đạt 67,8 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Ngô Minh Bằng được 747  phiếu, đạt 64,1 % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 2: Xã Nghĩa Thành       

Ông (Bà):  Nguyễn Hiền Lễ được 1737 phiếu, đạt  86,9 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Nguyễn Thị Thu Hiền được 1473 phiếu, đạt 73,7 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Trần Văn Tư được 1415 phiếu, đạt 70,8 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Đức Huề được 1137  phiếu, đạt 56,9 % số phiếu hợp lệ.

            Ông (Bà): Lê Văn Niệm được 1130  phiếu, đạt 56,5 % số phiếu hợp lệ.

Tại đơn vị bầu cử số 3: Xã Nghĩa Thành

            Ông (Bà):  Nguyễn Văn Mười Hai được 1633 phiếu, đạt  91,8 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Trần Thị Hòe được 1524 phiếu, đạt 85,7 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Văn Đương được 1335 phiếu, đạt 75,1 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Đình Tường được 1311  phiếu, đạt 73,7 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Trí Nghĩa được 1107  phiếu, đạt 62,3 % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 4: Xã Nghĩa Thành

            Ông (Bà):  Trần Chí Công được 1359 phiếu, đạt 93,85 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Nguyễn Duy Trinh được 1226 phiếu, đạt 84,66 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Ngô Hồng được 1204 phiếu, đạt 83,14 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Trần Công Lý được 931  phiếu, đạt 64,29 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Châu Văn Sông được 900  phiếu, đạt 62,66 % số phiếu hợp lệ

ơTại đơn vị bầu cử số 5: Xã Nghĩa Thành

            Ông (Bà):  Nguyễn Văn Trung được 1493 phiếu, đạt  84,2 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Trần Quang Binh được 1354 phiếu, đạt 76,7 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Dương Đình Vinh được 1278  phiếu, đạt 72 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Võ Thị Thời được 1217  phiếu, đạt 68,6 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Trần Phúc Tuấn được 906  phiếu, đạt 51 % số phiếu hợp lệ

 

Tại đơn vị bầu cử số 6: Xã Nghĩa Thành

            Ông (Bà):  Trần Thanh Tuấn được 1477 phiếu, đạt 82,6 % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):  Cao Đình Tiến được 1378 phiếu, đạt 77,1 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Lê Hồng Văn được 1369 phiếu, đạt 76,6 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Đinh Bá Kông được 1239  phiếu, đạt 69,3 % số phiếu hợp lệ

            Ông (Bà): Nguyễn Văn Lai được 1024  phiếu, đạt 57,3 % số phiếu hợp lệ

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch UBBC  xã đã biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực trong thời gian qua góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhà. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, mà trước mắt là tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thắng lợi; đảm bảo tổ chức thành công bộ máy hoạt động của HĐND và UBND xã để cùng Đảng bộ, UBMTTQVN xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

            Nhân dịp này UBND xã, cũng đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6  cá nhân có thành tích trong công bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã Nghĩa Thành khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nguyễn Văn Quang - Xã Nghĩa Thành
|

Nội dung khác

  Công khai đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã để tư vấn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Nghĩa Thành(7/22/2021 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu