TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 8/10/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 98512

  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  XÃ PHƯỚC HỘI HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
19/11/2020

Từ nền tảng vững chắc khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, đến nay, xã Phước Hội đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao và phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Cùng với sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, thời gian qua, xã Phước Hội luôn quan tâm huy động tốt các nguồn lực, đóng góp của người dân... để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, người dân phát huy tốt vai trò chủ thể cùng bàn, cùng làm và hưởng thụ những thành quả của nông thôn mới .

Đến nay, xã đã đạt 11/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, gồm: Quy hoạch xay dưng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư, quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất, cơ giới nông nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ dân trí, đời sống văn hóa, nước sạch và cảnh quang môi trường, an ninh trật tự và hành chính công. Hiện còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tổ chức sản xuất, thu nhập và hộ nghèo, chất lượng chăm sóc sức khỏe, xử lý rác thải và thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, xã tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiêu chí chưa đạt; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ban ngành, đoàn thể đảm nhận, phụ trách. Mục tiêu đến cuối năm 2020, xã hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao.

thanh sơn
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3.681.102 - Fax: (84.064) 3.681.102
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu