TRANG CHỦ LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM LỊCH LÀM VIỆC
Thứ Ba, 28/9/2021
Thông tin công khai
Sự kiện nổi bật
TT chỉ đạo điều hành
Hoạt động địa phương
Bản tin Bầu cử
Thông tin CCHC- CNTT
Nông thôn mới 2016-2018
Tin VHVN- TDTT
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ- Thông báo
Mô hình, điển hình tiên tiến
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Phim KH&CN
Trả Lời Công Dân
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
banvhttxaphuochung
nguyenhoanglong2004
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Họp mặt 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Ban Chấp Hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Tặng hoa cho các UVBCH nhiệm kỳ 2015-2020

Ra mắt chi đoàn Doanh nghiệp Thuyền và biển

MTTQ ra mắt mô hình “Hỗ trợ trao vốn, trang thiết bị cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Tăng cường công tác CCHC cấp xã

Lượt truy cập: 432177
  TT CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

  Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020
16/09/2020

Ngày 11 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Đ/c Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 03 tháng cuối năm 2020 tại hội trường UBND xã. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý kiến phát biểu của các Đ/c tham dự. Sau cùng Đ/c Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

a) Về công tác thu, chi ngân sách:

Hiện nay, UBND xã có thêm 01 Công chức Tài chính - Kế toán. Vì vậy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND xã theo dõi kiểm tra việc thu, chi ngân sách theo đúng nguyên tắc và chế độ tài chính hiện hành. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện tiết kiệm chi nhằm đảm bảo chi tăng thu nhập cuối năm, góp phần nâng cao Chỉ số chấm điểm CCHC năm 2020.

b) Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

+ Yêu cầu các Công chức Địa chính- Xây dựng- Môi trường, thực hiện nghiêm Công văn số 848/UBND-VP ngày 01/9/2020 về việc tăng cường quản lý đất công, tình hình san lấp, xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã.

+ Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, san lấp, xây dựng, các trường hợp tự ý phân lô, tách thửa trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo UBND xã các trường hợp vi phạm. Trong đó, cần chú trọng công tác xử lý ngay từ đầu đối với các hành vi vi phạm.

- Đối với các trường hợp vi phạm do thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra mà để các ngành chức năng huyện kiểm tra, phát hiện thì Trưởng Ban ấp, Công chức chuyên môn, Đ/c PCT phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã theo nội dung cam kết.

+ Việc đăng ký và thu gom rác, Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thu gom và bỏ rác đúng vị trí, thời gian; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bỏ rác không đúng quy định.

+ Việc thu gom rác thải và rác cứng tại các trường học trên địa bàn. Đề nghị BGH các trường làm việc với Công ty TNHH Nguyễn Huỳnh có giải pháp cụ thể.

c) Về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Giao Đ/c Phan Tiến Lâm, Cán bộ Thủy sản, nông, lâm diêm nghiệp:

- Tham mưu UBND xã tiếp tục theo dõi thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HDND ngày và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện tiêu chí NTM nâng cao năm 2021, chuẩn bị cho việc thực hiện tiêu chí NTM kiểu mẫu vào năm 2025;

- Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ NTM theo quy định; tham mưu Đảng ủy kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn theo lộ trình đề ra; thống kê rà soát mức thu nhập của người dân trên địa bàn, đảm bảo đạt theo tiêu chí NTM.

- Yêu cầu CBCC chuyên môn nghiêm túc thực hiện Công văn số 838/UBND-VP ngày 31/8/2020 v/v giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng xâm phạm lãnh hải các nước trong khu vực khi đánh bắt hải sản.

d) Giao trách nhiệm Đ/c Phan Thành Hiệp, PCT. UBND xã

- Tiến hành làm việc với BGĐ Cảng Hưng Thái, trong phạm vi hoạt động của Cảng phải bố trí những vật dụng chứa nhớt thải và rác thải tại khu vực cảng, không để những ngư dân thải rác thải ra môi trường biển.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm cấp phó người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách.

- Thường xuyên chỉ đạo Công chức Địa chính- Xây dựng- Môi trường, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm tra và cương quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm ngay từ đầu, nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến thường trực để giải quyết.

- Định kỳ tổ chức họp chuyên đề Xây dựng, san lấp và khai thác trái phép trên địa bàn giữa các Công chức Địa chính- Xây dựng- Môi trường với Trưởng Ban 06 ấp.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác hòa giải, thường xuyên tham gia chủ trì các buổi hòa giải theo quy định.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

a) Giao Đ/c Trần Thị Mộng Tuyền, Công chức VH-XH:

- Tham mưu UBND xã ban hành văn bản trả lời (thuộc diện không được hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 đối với đối tượng lao động tự do) để người dân được biết.

- Tăng cường công tác tham mưu tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể, dễ hiểu, bằng những việc làm thực tế, đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tham mưu BCĐ PCGD tuyên truyền, vận động học sinh thi rớt Tốt nghiệp mở lớp phổ cập theo đúng tiến độ.

- Thường xuyên tăng cường công tác phối kết hợp các Công chức phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ.

b) Giao Đ/c Nguyễn Anh Tài, Công chức VH-XH:

- Tham mưu UBND xã xây dựng Quy chế làm việc của TTVHHTCĐ và nội quy của TTVHHTCĐ.

- Phối kết hợp Cán bộ Đài truyền thanh xây dựng lịch phát thanh của Đài.

- Phối kết hợp BCH Công an và BCH QS xã và các lĩnh vực khác như xây dựng, môi trường… biên soạn, biên tập những tin và những sự kiện có liên quan phát thanh trên hệ thống đài.

c) Y tế

- Đề nghị Đ/c Trưởng trạm Y tế chuẩn bị sắp xếp cơ quan, đảm bảo nhân sự, trang thiết bị hoạt động của Trạm, để chuẩn bị huyện đầu tư mở rộng Trạm, thời gian thực hiện vào trung tuần tháng 10/2020. Liên quan đến vấn đề này, giao Đ/c Nguyễn Thành Trí, PCT UBND xã làm việc Hội Sinh vật cảnh di dời cây cảnh vào Trung tâm VHHTCĐ.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm; quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Tăng cường kiểm tra, đảm bảo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã trong dịp cuối năm.

d) BGH Các Trường học trên địa bàn

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 893/UBND-VP ngày 11/9/2020 của UBND xã v/v tăng cường quản lý tình hình buôn bán hàng rong trước cổng trường học. Đề nghị BGH tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV nhà trường, phụ huynh, học sinh trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, tuyệt đối nhắc nhỡ các em học sinh không mua quà vặt, ăn sáng trước khi vào học và sau khi tan học ra về.

- Trong khi chờ hướng dẫn của các ngành chức năng, đề nghị các trường thông báo các khoản thu năm học 2020-2021, tuyệt đối tránh tình trạng lạm thu trong nhà trường, báo cáo UBND xã thống nhất chỉ đạo.

đ) Giao trách nhiệm Đ/c Nguyễn Thành Trí, PCT. UBND xã

- Tăng cường vai trò trách nhiệm cấp phó người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách.

- Thường xuyên chỉ đạo Công chức Văn hóa- Xã hội và các Cán bộ có liên quan nâng cao vai trò trách nhiệm tham mưu hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các Công chức có liên quan phụ trách tiêu chí và tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí Nông thôn mới hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ và quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện tiêu chí 15.1.

- Chủ trì, làm việc với Trưởng Ban 06 ấp và tổ trưởng tổ dân cư về nội dung hợp đồng đối với các Hộ gia đình tổ chức đám cưới tại Công viên Phước Hưng, nhằm hạn hạn chế việc tổ chức tại nhà lấn, chiến lòng lề đường gây mất ATGT.

3. Công tác Cải cách hành chính

- Giao CBCC chuyên môn khẩn trương rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng (phần thẩm định) của Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã, thực hiện công tác cung cấp các tài liệu kiểm chứng đảm bảo đầy đủ theo quy định nhằm kịp thời cập nhật trên phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Phối hợp Phòng Nội vụ huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các hình thức khảo sát ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ, tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó kịp thời ghi nhận và khắc phục những hạn chế còn gặp phải nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã thể hiện qua công tác điều tra xã hội học.

- Tăng cường, quan tâm thực hiện các vấn đề tiếp dân, hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác dân vận chính quyền,…để tăng chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2020.

- Đề Nghị BCH Đoàn cơ sở kiện toàn Tổ thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ công tác CCHC, chú trọng quan tâm lực lượng thanh niên hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng.

- Yêu cầu Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt nhân dân.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của của công dân.

- Giao Cán bộ TCNN-TĐKT tham mưu UBND xã tiếp tục cập nhật, thực hiện tinh giản cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019. Báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ huyện theo thời gian quy định.

- Yêu cầu CBCC thực hiện nghiêm Công văn số 884/UBND-VP ngày 09/9/2020 v/v triển khai danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy. Liên quan đến vấn đề này, đề nghị BCH Công an, Quân sự, các Hội đoàn thể nghiêm túc thực hiện việc trao đổi văn bản trên phần mềm iDesk, nhóm Zalo (Ubx) để cập nhật kịp thời các chủ trương, ý kiến chỉ đạo, thư mời hội, họp,…bộ phận văn thư sẽ không gửi kèm bản giấy theo quy định tại Công văn trên.

- Giao Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu Đảng ủy tổ chức Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Huyện ủy tại Công văn số 3178-CV/HU ngày 16/10/2019 (qua đề xuất, kiến nghị của UBND huyện tại Báo cáo số 6897/BC-UBND ngày 15/10/2019 về kết quả tổ chức hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện).

Thời gian thực hiện trung tuần tháng 10 năm 2020.

- Yêu cầu CBCC chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 857/UBND-VP ngày 03/9/2020 v/v nghiêm túc chấn chỉnh việc cập nhật, theo dõi, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 70/UBND-VP ngày 08/9/2020 v/v triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số PAPI trên địa bàn xã.

4. Quốc phòng - an ninh

a) BCH Quân sự

- Phối hợp Công an xã, các ngành liên quan thực hiện công tác trực SSCĐ, tuần tra, canh gác, bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm về an ninh Quốc gia.

- Chủ động tham mưu Hội đồng NVQS xã thực hiện đảm bảo quy trình các bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Công tác PCTT&TKCN: Giao BCH QS xã (cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN xã) theo dõi, đôn đốc các ngành, đơn vị rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch năm 2020.

b) BCH Công an:

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nại giao thông.

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian tới.

- Củng cố và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

- Tham mưu BCĐ 138 thực hiện tốt nhiệm vụ vụ đề ra.

5. Các lĩnh vực khác:

Yêu cầu các Đ/c Trưởng Ban 06 ấp với chức năng nhiệm vụ:

- Trong việc quản lý địa bàn khi phát hiện hành vi xây dựng, san lấp, khai thác cần kiểm tra và báo cáo kịp thời về UBND xã để có biện pháp xử lý.

- Thường xuyên chỉ đạo các Tổ trưởng tổ dân cư tổ chức sinh hoạt tổ dân cư triển khai các nội dung có liên quan trong thời gian tới.

- Tham mưu UBND xã rà soát lại các hoạt động của Tổ trưởng tổ dân cư và hộ gia đình có kế hoạch cụ thể và đề xuất Đảng ủy- UBND xã có giải pháp thực hiện.

- Tăng cường công tác phối kết hợp trong việc, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán như:

+ ấp Hải Sơn: Khu vực đường Hải Lâm- bàu Trứ.

+ ấp Hải Lâm: Khu vực nghĩa trang Hải Lâm.

+ ấp Phước Lộc, Phước Thọ và Phước Lâm: Đường Việt Kiều, Đường liên xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng lấn chiếm trên mương thoát nước như: (ấp Hải Sơn, ấp Hải Lâm, ấp Lò Vôi).

- Kịp thời phát hiện và báo cáo những trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn.

(trích nguyên văn nội dung thông báo kết luận)

hongttt
|

  
TIN MỚI
Giới thiệu chung về xã Phước Hưng.
Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2011- 2016
Đại hội CTĐ xã Phước Hưng NK 2011-2016
Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Website xã Phước Hưng đi vào hoạt động.
Tổ chức lớp bỗi dưỡng kiến thức QP-AN cho đảng viên thuộc đối tượng 5 năm 2011
Kỳ họp HĐND lần thứ 2 khoá III, nhiệm kỳ 2011- 2016
Hội nghị triển khai luật bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội
Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh tay chân miệng.
Tổ chức hội nghị toạ đàm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"
Chiến dịch vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần IV/2011
Xã Phước Hưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tổng kết công tác tuyển quân năm 2011.
Tổ chức hội thi ẩm thực với chủ đề “Bữa cơm gia đình”
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ V/2011
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản lý hoạt động kinh tế dịch vụ trong lĩnh vực thủy sản
UBND xã Phước Hưng tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
UBND xã Phước Hưng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số KHHGĐ
Tập huấn trạm thông tin KHCN và ra mắt website.
Một cửa liên thông xã Phước Hưng- bước chuyển mới trong công tác CCHC.
Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2011.
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ III- NK 2011-2016.
Đại hội Hội CCB xã Phước Hưng nhiệm kỳ 2012-2017.
Xã Phước Hưng sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Xã Phước Hưng tổ chức buổi tập huấn công tác hòa giải cơ sở cụm 2 và phối hợp với TAND Huyện mở phiên tòa xét xử lưu động.
Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ
MTTQVN xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2011.
Đoàn cơ sở xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
Xã Phước Hưng tổ chức tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2011 và phương hướng năm 2012.
Xã phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2012.
Thời khắc giao mùa- Xuân sang.
Lễ bế giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh trên heo
Lãnh đạo UBND xã Phước Hưng đến thăm và chúc mừng ngày thầy thuốc VN.
Ra mắt tổ bảo vệ, đảm bảo tình hình ANTT tại ấp Phước Lộc.
Tuổi trẻ thanh niên xã Phước Hưng đồng loạt ra quân hưởng ứng tháng thanh niên.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày QTPN 8/3
Thư viện điện tử khoa học và công nghệ
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Phước Hưng.
Hội sinh vật cảnh xã Phước Hưng tổ chức hội thi chim chớp mào, chim cu gáy lần I/2012
Đòan thanh niên xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày 26/3.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ
Hậu quả sau cơn bão số 1 –Pakhar
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu bóng chuyền tứ hùng
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ
Ngộ độc chết người khi dùng con Sam làm thực phẩm.
Diễn đàn Thanh niên xã Phước Hưng năm 2012.
Trồng cây nhớ ơn Bác.
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết
Xã Phước Hưng tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Long Điền lần thứ XX
Xã Phước Hưng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 5 năm 2012
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2012
Huyện Long Điền tổ chức mittinh phát động “Tết trồng cây” và tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2012
Hoạt động của khối VHXH trong 6 tháng đầu năm 2012.
Công tác Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012.
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Phước Hưng lần III, NK 2012-2017
Đòan kiểm tra tình hình CCHC 6 tháng đầu năm 2012 làm việc tại xã Phước Hưng.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức hội thi vẽ tranh năm 2012
Đoàn thanh niên xã Phước Hưng ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2012
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh BRVT tiếp xúc cử tri tại xã Phước Hưng.
Chi cục thú y tỉnh BRVT tổ chức lớp tập huấn Phòng chống dịch bệnh tai xanh trên heo.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức “Ca khúc hồng” và “Kể chuyện sách thiếu nhi” năm 2012
Ban Chỉ Đạo hè huyện Long Điền tổ chức trò chơi dân gian cho các em thanh thiếu nhi xã Phước Hưng .
Nghệ thuật Bonsai và "hồn" cây cảnh.
Tình hình hoạt động hè năm 2012 tại xã Phước Hưng.
Đoàn cơ sở xã Phước Hưng tổ chức lễ kết nghĩa với đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
Hội nghị tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT giai đọan từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012
Xã Phước Hưng tổ chức khánh thành đền liệt sỹ mới.
Công trình đền liệt sỹ xã Phước Hưng khánh thành và đưa vào hoạt động.
Tình hình hoạt động của Trạm thông tin KH&CN 6 tháng đầu năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức tập huấn, tuyên truyền PBGDPL trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giống cây trồng vệ sinh ATTP
Xã Phước Hưng tổ chức thăm viếng các gia đình có công với cách mạng.
Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tổ 05- ấp Phước Lộc- xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức họp thông qua dự án và chủ trương đầu tư xây dựng chợ Phước Lâm.
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương và họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Xã Phước Hưng tổ chức giải bóng đá các câu lạc bộ năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tăng cường công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Xã Phước Hưng tổ chức tọa đàm “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ An Ninh Tổ Quốc” năm 2012
Hội NN chất độc da cam và chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức lễ khánh thành trường THPT Minh Đạm.
Lề khánh thành trường THPT Minh Đạm.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi tập huấn về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi năm 2012.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hè năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2012
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài xã Phước Hưng tổ chức sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng 06 tháng cuối năm.
Vấn đề về trường lớp, học sinh tại các trường trên địa bàn xã.
Phòng y tế huyện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn xã Phước Hưng.
Lớp tập huấn kiến thức an tòan thực phẩm nông sản tại xã Phước Hưng
Hội thầy thuốc trẻ huyện Long Điền khám, chữa bệnh tình nguyện và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh
Tưng bừng ngày lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại các trường trên địa bàn xã Phước Hưng
Giới thiệu về trường Tiểu học Lý Tự Trọng xã Phước Hưng.
Sơ nét về trường THCS Nguyễn Trãi Xã Phước Hưng.
Hội sinh vật cảnh xã Phước Hưng tổ chức hội thi hoa lan lần thứ II/2012
Xã Phước Hưng rộn ràng ngày hội trại tòng quân đợt II/2012
Tập huấn chăn nuôi heo thịt tại xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức họp dân về triển khai chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch khách sạn cao cấp Sơn Thuỷ.
Trung tâm y tế Huyện Long Điền kết hợp cùng UBND xã Phước Hưng tổ chức tập huấn kiến thức phòng chống bệnh tay, chân, miệng năm 2012
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt các kết luận, Nghị Quyết của Ban chấp hành Trung ương 5 (Khóa XI)
Giá đỗ, rau mầm và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hội đồng NVQS xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, san lấp đất, xây dựng, bảo vệ môi trường và hoạt động tôn giáo.
Xã Phước Hưng họp dân về triển khai chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Phước Hưng.
Hình ảnh về những sự kiện nổi bật.
Đề phòng việc mất cắp tài sản trong đêm.
Xã Phước Hưng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2012 cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã
Xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2012
Hội nông dân xã Phước Hưng tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt 20/10
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị triển khai luật Bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2012
Hội CTĐ Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp cùng đòan từ thiện Quan âm tu viện tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người nghèo xã Phước Hưng
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức hội thi Thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Trung tâm y tế huyện Long Điền tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho nhóm ngư dân di biến động tại xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức diễn tập A2-12.
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hưng
Ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng tổ chức triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm
Hội nông dân Huyện Long Điền tổ chức Hội thi tuyên truyền viên thông tin Khoa học - Công nghệ năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN 20/11
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Xã Phước Hưng trao nhà Đại đòan kết cho hộ gia đình khó khăn tại ấp Phước Lộc.
Xã Phước Hưng rộn ràng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đoàn TNCS HCM xã Phước Hưng tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013 trên địa bàn huyện Long Điền
Tỉnh đoàn làm việc về tình hình hoạt động của Đoàn TNCS HCM xã Phước Hưng năm 2012
Hội Cựu chiến binh xã Phước Hưng tổng kết hoạt động năm 2012
Hội Người cao tuổi xã Phước Hưng tổng kết hoạt động năm 2012.
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2012.
Tình hình trẻ em bị chết đuối trên địa bàn huyện Long Điền
Huyện Long Điền phát động chiến dịch “Giáo dục và nâng cao nhận thức người tham gia giao thông” năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi hội nghị đánh giá CBCC năm 2012.
Xã Phước Hưng họp thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp đường vào cảng cá Mú ấp Lò Vôi .
Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác hội năm 2012 và triển khai phương hướng hoạt động hội năm 2013.
Hội Nông dân xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài xã Phước Hưng đến với học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Mặt trận tổ quốc xã Phước Hưng – Trong công tác vùng giáo
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2008-2013.
“Chồn lông đen” và những nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh.
Đưa xe buýt vào phục vụ cộng đồng.
Xã Phước Hưng tổ chức giải bóng đá thanh niên Mừng Đảng – Mừng xuân Quý Tỵ năm 2013.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.
Hội đồng nhân dân xã Phước Hưng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ 5 nhiệm kỳ 2011- 2016.
Tình hình xây dựng và hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản thuộc khu vực tổ 1 - ấp Hải Sơn, giáp ranh xã An Ngãi
UBND Huyện Long Điền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường quy hoạch số 7 tại xã Phước Hưng, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Xã Phước Hưng tổng kết công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất.
Huyện Long Điền triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo nhu cầu hàng hoá, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán quý Tỵ năm 2013.
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị CBCC năm 2013
Tử vong vì ăn cá Nóc tại Tổ 06 ấp Phước Thọ- xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt tổ hưu trí.
Họp mặt tổ hưu trí.
Xã Phước Hưng tổ chức họp hội đồng nhân dân kỳ họp lần thứ 5 khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016.
Xã Phước Hưng trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thanh Hồng tại tổ 24- ấp Phước Lâm.
Xã Phước Hưng trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thanh Hồng tại tổ 24- ấp Phước Lâm.
Họp HĐND xã Phước Hưng lần thứ 5, Khóa III nhiệm kỳ 2011-2016.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu bóng chuyền Mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần I/2013.
Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI)
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động thi đua phong trào năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động thi đua phong trào năm 2013
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng năm 2013.
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng năm 2013.
Xã Phước Hưng tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012 và phương hướng năm 2013
Xã Phước Hưng tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012 và phương hướng năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2012
Xã Phước Hưng họp mặt doanh nghiệp năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt CBCC đầu năm Xuân Quý Tỵ 2013.
Mô hình nuôi bồ câu đạt hiệu quả của thanh niên xã Phú Phụng huyện Chợ Lách.
Ủy ban nhân dân xã Phươc Hưng thăm hỏi và tặng quà nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
Tỉnh BRVT ra mắt cổng thông tin điện tử.
BRVT ra mắt cổng thông tin điện tử tỉnh.
Đoàn viên thanh niên xã Phước Hưng tham gia lễ phát động tháng thanh niên.
Đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi.
An toàn giao thông- gần hơn với học sinh và người tham gia giao thông.
Tòa án nhân dân huyện Long Điền xét xử lưu động hai vụ án hình sự tại công viên Phước Hưng.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 103 năm ngày QTPN 8/3
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai (sửa đổi).
“GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2013 – TÔI VÀ BẠN HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG”
“GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2013 – TÔI VÀ BẠN HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG”
Đoàn cơ sở xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.
Xã Phước Hưng phối hợp Chi cục thú y tỉnh BRVT tập huấn về phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên heo.
Đoàn thanh niên cơ sở xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.
Đại hội TDTT lần III/2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giao ban cụm địa bàn giáp ranh quý I/2013.
Xã Phước Hưng và kết quả hoạt động 10 năm (2003-2013)
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Phước Hưng.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Phước Hưng.
Viện khoa học miền Nam tư vấn dự án công trình bảo vệ bờ Phước Lâm- ấp Lò Vôi tại xã Phước Hưng.
Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền đến các ấp trên địa bàn.
Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền đến các ấp trên địa bàn.
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và chất độc hóa học nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 127 năm ngày quốc tế lao động 01/5.
Đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và chất độc hóa học nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 127 năm ngày quốc tế lao động 01/5.
Xã Phước Hưng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ XI năm 2013.
Hội Cựu chiến binh xã Phước Hưng họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc 30/4.
Xã Phước Hưng phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN tỉnh BRVT tổ chức tập huấn về hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thủy sản.
Lễ khai mạc lớp Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất của cụm thi đua số 2 xã Phước Hưng, Phước Tỉnh và Thị trấn Long Hải năm 2013.
Ban chỉ huy quân sự xã Phước Hưng họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3
Xã Phước Hưng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ XI năm 2013
Buổi lấy ý kiến các hộ dân tại dự án Đường Quy hoạch số 7 và nút giao Hương lộ 5 xã Phước Hưng và Thị trấn Long Hải.
Buổi lấy ý kiến các hộ dân tại dự án Đường Quy hoạch số 7 và nút giao Hương lộ 5 xã Phước Hưng và Thị trấn Long Hải.
Khánh thành mái ấm tình thương tại địa bàn ấp Hải Lâm- xã Phước Hưng.
Khánh thành mái ấm tình thương tại địa bàn ấp Hải Lâm- xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cờ tướng năm 2013.
Tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 tại xã Phước Hưng
Tập huấn về kỹ thuật trồng rau và giới thiệu nhà sơ chế rau an toàn đến các hộ nông dân trên địa bàn xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền về biển, đảo.
Xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền về biển, đảo.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cầu lông năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu Bida năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cầu lông năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu Bida năm 2013.
Tập huấn về phòng chống dịch bệnh tay- chân- miệng
Tập huấn về phòng chống dịch bệnh tay- chân- miệng
Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân
Xã Phước Hưng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân
Các bạn đoàn viên thanh, thiếu niên ở các ấp về tham dự buổi sinh hoạt.
Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Phước Hưng.
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức hội nghị Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và chuyên đề năm 2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2013.
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức Đại hội ban liên lạc tù chính trị nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng tổ chức Đại hội ban liên lạc tù chính trị nhiệm kỳ 2013- 2018
Hội nghị tổng kết 15 năm công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an xã Phước Hưng về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/HCCB-BCA
Hội nghị tổng kết 15 năm công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an xã Phước Hưng về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/HCCB-BCA
Hội chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2013
Hội chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội xã viên hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi lần II, nhiệm kỳ 2013 -2018.
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội xã viên hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi lần II, nhiệm kỳ 2013 -2018.
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2013 .
Đoàn Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng đến thăm và tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2013 .
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2014
Tổ hưu trí xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt năm 2013
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Bảo tồn, duy trì và phát huy thế mạnh của câu lạc bộ đờn ca tài tử- cải lương tại xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2015
UBND xã Phước Hưng tổ chức liên hoan thông tin lưu động lần thứ XII năm 2015
Lựa chọn và sử dụng bánh trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng năm học mới
Văn hóa giao thông - Đôi điều cần suy ngẫm
10 THỰC PHẨM GIÀU CANXI
Nguồn gốc, phong tục và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng năm học mới
UBND xã Phước Hưng tổ chức liên hoan thông tin lưu động lần thứ XII năm 2015
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2015
Vai trò của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ
UBND xã Phước Hưng tổ chức khai mạc giải bóng đá các CLB mở rộng năm 2015.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hỏi đáp KHCN
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 843 277 - Fax: (84.064) 3 843 277
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu