Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19
01/01/2021
và quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trên địa bàn xã.

 


Các tin khác