Trang chủ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/9/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Cá bóp

Thu hoạch nghêu gống

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 12- TP Vũng Tàu 01/01/2002-01/01/2013

Lượt truy cập: 69436
  HOẠT ĐỘNG UBND

  tuyen truyen hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM
08/05/2014
Đảng ủy phường 12: Tổ chức hội nghị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2014 về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11 – HD/TU, ngày 10/03/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ; căn cứ nhiệm vụ chính trị của phường gắn với thực hiện. Ngày 25/4/2014, Đảng ủy phường 12 tổ chức hội nghị đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền trong nhân dân. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- -UBND-MTTQ, cán bộ, công chức, trưởng phó các đoàn thể, đặc biệt là sự có mặt của hơn 150 đảng viên trong toàn đảng bộ phường. Tại hội nghị các đảng viên đã được đồng chí Nguyễn Văn Nhượng- Bí thư Đảng ủy phường 12 đồng thời cũng là báo cáo viên báo cáo về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, tập trung “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khoá “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Qua đợt học tập này, trong các buổi sinh hoạt, các cấp uỷ chi bộ, trưởng đoàn thể chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hội viên trong chi bộ, đoàn thể, trong đó thể hiện rõ nội dung học tập và biện pháp thực hiện làm theo, được xác định trong từng tháng cho phù hợp với nhiệm vụ hoặc thực tế của chi bộ, đoàn thể ... Tổ chức thảo luận trong từng chi bộ, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm với tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện. Các chi bộ, đoàn thể phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nền nếp sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần củng cố niềm tin với Đảng; nâng cao nhận thức, kiên định lập trường tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng là một giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, làm cho nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức và đảng viên hàng năm, góp phần hạn chế các vi phạm, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, chính quyền với doanh nghiệp./.
Nhu Ngoc
|

Nội dung khác

  Phường 12 tổ chức hội thi ẩm thực chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng(3/8/2019 12:00:00 AM)
  Bình cử công khai công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2017(1/10/2017 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 622 556 - Fax: (84.064) 3 622 556
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu