Tổng số lượng truy cập
179102
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng bộ tài liệu ngữ văn địa phương dùng trong các trường THCS tỉnh BR-VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Việt Hùng; CN. Đào Việt Hùng
Tham gia chính - CN. Hồ Song Quỳnh
- CN. Đào Văn Phước
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 177.807.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2007 đến 8/2009
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 239 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang