Tổng số lượng truy cập
179146
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Hội khuyến học tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Quốc Hùng; Nguyễn Minh Huệ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 9/2007 đến 8/2008
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 223 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang