Tổng số lượng truy cập
179163
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng luận cứ khoa học đầu tư phát triển bền vững cơ sở hạ tầng GTVT tuyến ven biển Vũng Tàu - Tân Thành từ nay đến 2020.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ
Tham gia chính - Vũ Ngọc Thảo
- Lê Việt Thắng
- Nguyễn Túc
- GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
- TS. Định Thị Thanh Bình
- TS. Nguyễn Thanh Chương
- ThS. Vũ Kim Hùng
- ThS. Nguyễn Đức Quang
Mục tiêu nhiệm vụ
Phân tích hiện trạng kinh tế xã hội và giao thông BR-Vt và tuyến hàng lang ven biển Vũng Tàu - Tân Thành qua đó xây dựng các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tuyến hành lang kinh tế ven biển Vũng Tàu - Tân Thành đến 2010 và tầm nhìn đến 2020.
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 398.430.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Theo mục tiêu và nội dung nghiên cứu đặt ra, đề tài đã hoàn thành hai kết quả nghiên cứu như sau:
- Đã phân tich đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội và giao thông vận tải tỉnh BR-VT và hành lang kinh tế ven biển Vũng Tàu - Tân Thành
- Xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá các kịch bản phát triển bền vững cở sở hạ tầng giao thông vận tải tuyến hành lang ven biển Tân Thành - Vũng Tàu.
Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2010
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 235 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang