Tổng số lượng truy cập
179143
Số người online
20
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng phương pháp địa bức xạ lập sơ đồ đánh gía trữ lượng và tiềm năng nước ngầm xã Suối Rao huyện Châu Đức và Côn Đảo.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty CP Nghiên cứu môi trường - Tia đất bảo vệ sức khoẻ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Vũ Văn Bằng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 519.734.670 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Khảo sát phát hiện những vị trí có nước ngầm ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức và 3 khu vực Cỏ Ống, thị trấn Côn Sơn, huyện Côn Đảo

2. Lập sơ đồ phân bố nước ngầm ở những địa điểm trên.

3. Lập sơ đồ đánh giá trữ lượng và tiềm năng nước ngầm ở những địa điếm trên.

4. Khoan 01 giếng khoan nghiên cứu địa chất thủy văn và kiểm chứng kết quả của phương pháp địa bức xạ ở huyện Côn Đảo. Kết quả khoan chứng minh: trong đá gốc ở Côn Đảo có nước ngầm, lượng nước thuộc loại dồi dào và kết quả đo đạc tính toán của phương pháp địa bức xạ “chỉ điểm” vị trí có nước là chính xác

5. Khảo sát phát hiện tìm 2 ngôi mộ tập thể thất lạc ở huyện Côn Đảo:

- 01 ngôi mộ tập thể 75 liệt sỹ thất lạc ở khu vực Cỏ Ống

- 01 ngôi mộ tập thể 154 tử tù thất lạc ở khu vực trước Chuồng Cọp Pháp

Kết quả đào thám sát mỗi địa điểm 2 hố đều tìm thấy di cốt và xác nhận vị trí 2 ngôi mộ được tìm thấy bằng phương pháp địa bức xạ là chính xác.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 255 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang