Tổng số lượng truy cập
179172
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thiết kế chế tạo đạn mới cho súng thần công khi bắn tạo ra khẩu hiệu và biểu tượng phục vụ lễ hội du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi nhánh phía Nam - Viện Vũ khí - Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ QP
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Võ Quang Hùng
Tham gia chính - Đại tá KS. Lê Hữu Sơn
- Thượng tá, KS. Nguyễn Duy Phúc
- Trung tá, KS. Trần Vĩnh
- Thiếu tá, CN. Hoàng Quốc Thắng
- Thượng uý, ThS. Lê Đức Trí
- Trung uý, KS. Phan Lâm Hải
- Trung uý, KS. Nguyễn Duy Khánh
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 620.477.300 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đ tài đã cơ bản đạt được mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đó là đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công một loại đạn thần công, khi bắn ngoài việc tạo ra tiếng nổ lớn, nó tạo ra được các khu hiệu chào mừng: cờ t quốc, cờ đảng, băng rôn, biu ngữ, biu tượng logo...kèm theo đó là các hiệu ứng hoả thuật đẹp mắt sinh động như: tạo các hiệu ứng khói màu cho bắn ban ngày, tạo hiệu ứng chiếu sáng với các ngọn lửa màu cho ban đêm phục vụ lễ hội, du lịch (tạo sàn phẩm mới) có khả năng ứng dụng rộng rãi.

Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2011
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 240 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang