Tổng số lượng truy cập
179082
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Giáo dục giới tính cho học sinh THCS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Phương Lan
Tham gia chính
TS. Nguyễn Chí Tăng
ThS. Nguyễn Thiện Thắng
ThS. Lê Thị Kim Chi
ThS. Phạm Văn Hiếu
ThS. Đậu Văn Đại
ThS. Huỳnh Thị Thuỳ Trang
Đào Thị Tuyết Minh
TS. Phan Thị Mai Hương
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 627.981.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện Từ tháng 10/2010 đến tháng 04/2012
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 235 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang