Tổng số lượng truy cập
179107
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ sinh thái trong quản lý rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá lúa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Trồng trọt và BVTV
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Trần Thị Hiến
Tham gia chính KS. Phạm Thị Thuý Yến
ThS. Phạm Thanh Sơn
KS. Vũ Thị Quý Trang
KS. Lê Thị Nghĩa
KS. Đỗ Thị Hồng Diệp
KS. Lê Ngọc Tuấn
KS. Nguyễn Thị Kim Hồng
KS. Tôn Nữ Thị Tâm
KS. Lê Hoà Bình
KS. Nguyễn Thị Hoài Châu
KS. Lê Thành Công
KS. Trần Thuỳ Nhung
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 405.444.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Nội dung 1: Điều tra tình hình sản xuất lúa và “kiến thức - thái độ - thực tiễn” của nông dân tại khu vực triển khai đề tài;
Nội dung 2: Thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu, bệnh bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa”; 
Nội dung 3: Đề xuất quy trình quản lý rầy nâu và bệnh bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa tại tỉnh BR-VT, tổ chức tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình.
Thời gian thực hiện Từ tháng 07/2011 đến tháng 12/2012
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 242 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang