Tổng số lượng truy cập
179111
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, tp Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Cao Phước Lộc; Đồng chủ nhiệm: KS. Trần Duy Tâm Thanh
Tham gia chính TS. Nguyễn Văn Khải
KS. Trương Thành Trung
KTV. Lê Hoàng Minh Trí
KS. Nguyễn Xuân Trường
Mục tiêu nhiệm vụ

- Mục tiêu tổng quát: Triển khai ứng dụng năng lượng điện mặt trời và đèn LED tiết kiệm điện giúp sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Mục tiêu và nội dung của dự án góp phần triển khai chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điệm và ứng dụng năng lượng tái tạo, phù hợp với Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Mục tiêu cụ thể: Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu. Trên cơ sở kết quả của dự án thí điểm, sẽ nhân rộng cho các công viên khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu và các huyện thị trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 642.959.400 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-  Khảo sát hiện trạng chiếu sáng tại công viên Trần Hưng Đạo, đề xuất các phương án thực hiện.

-  Thiết kế và xây dựng hệ thống điện mặt trời đáp úng cho nhu cầu chiếu sáng tại công viên Trần Hưng Đạo.

-   Nghiên cứu lắp ráp 05 loại đèn LED theo nhu cầu chiếu sáng tại công viên Trần Hưng Đạo

Thời gian thực hiện Từ tháng 08/2011 đến tháng 10/2012
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 257 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang