Tổng số lượng truy cập
179075
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Thành Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 261 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang