Tổng số lượng truy cập
179134
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lịch sử quản lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa - Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900-2013)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường đại học KHXH&NV Tp.HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Ngọc Trâm
Tham gia chính

PGS.TS. Hà Minh Hồng

PGS.TS. Trần Nam Tiến

TS. Huỳnh Ngọc Thu

TS. Lưu Văn Quyết

TS. Lê Thị Kim Thoa

TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ThS. Phạm Mạnh Tráng

ThS. Lê Thị Bích Nga

CN. Nguyễn Thanh Lợi                                 

NCS. Huỳnh Tâm Sáng

CN. Trần Nguyễn Sĩ Nguyên

Mục tiêu nhiệm vụ Thông qua việc khảo sát hoạt động quản lý và khai thác biển đảo Bà Rịa - Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay đề tài sẽ làm rõ đặc điểm biển đảo BR-VT và truyền thống quản lý - khai thác biển đảo từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Mục tiêu chính của đề tài là tái hiện quá trình tổ chức quản lý và khai thác tài nguyên vùng biển đảo BR-VT qua từng giai đoạn lịch sử; phản ánh hiệu quả và những tác động của việc tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên biển đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương cùng những thành tựu, tồn tại và những bài học kinh nghiệm của chính quyền BR-VT trong quá trình quản lý, khai thác biển đảo ở địa phương từ đầu thế kỷ XX đến nay.
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 910.880.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
* Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu các giải pháp về quản lý và khai thác biển đảo ở BR-VT nói riêng, của cả nước nói chung từ trước tới nay vẫn chưa được tiến hành.
- Nhiệm vụ nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh hoạt động quản lý và khai thác biển đảo ở BR-VT vẫn còn thiếu cơ chế quản lý phù hợp với đặc thù vùng lãnh thổ.

* Nội dung chủ yếu của báo cáo:
- Đánh giá tổng quát tiềm năng vị thế, tình hình quản lý và khai thác biển đảo trong phát triển kinh tế - xã hội ở BR-VT
- Xác định những nguồn lực cơ bản, cơ hội, thách thức về quản lý và khai thác biển đảo ở BR-VT
- Xây dựng một số giải pháp có tính đột phá, làm động lực thúc đẩy hoạt động quản lý và khai thác biển ở BR-VT 
Thời gian thực hiện 27 tháng, từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 390 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang