Tổng số lượng truy cập
179153
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong chăn nuôi Lợn ngoại quy mô công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Trang Linh
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Hoàng Lâm
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện Ngân sách SNKHTW: 4.580 triệu đồng - Ngân sách ĐP: 1.548 triệu đồn - Nguồn khác (vốn tự có): 13.872 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-Dự án tiếp nhận 17 quy trình công nghệ chăn nuôi lợn ngoại.

- - Đào tạo 10 cán bộ  KTV cơ sở và tập huấn cho 200 nông dân, chủ trang trại trong vùng dự án.

- Dự án đã xây dựng được 4  mô hình chăn nuôi lợn gồm:

+ 01 mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô lớn, theo phương thức công nghiệp.

+ 03 mô hình trại nuôi lợn thương phẩm theo phương thức công nghiệp.

Các mô hình đều có hệ thống thu gom xử lý chất thải bằng công nghệ biogas, chế phẩm EM.
Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016 (Theo quyết định gia hạn)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 273 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang