Tổng số lượng truy cập
179112
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mao ếch (Mang ếch - Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Cao Văn Hùng
Tham gia chính

ThS. Nguyễn Xuân Toản

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

ThS. Ngô Văn Hữu

KS. Nguyễn Phước Triệu                                 

KS. Nguyễn Huy Hoàng

CN. Nguyễn Thị Hoài Phương

Mục tiêu nhiệm vụ - Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch (Mang ếch) tại tỉnh BR-VT
- Xây dựng mô hình cá giống cá Mao ếch (Mang ếch):5.000 con, chiều dài 3-5cm, hết giai đoạn cá hương
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 805.398.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Kết quả thuần dưỡng và nuôi vỗ cá mao ếch bố mẹ
- Kết quả nghiên cứu các biện pháp kích thích sinh sản cá mao ếch
- Kết quả nghiên cứu ương nuôi ấu trùng cá mao ếch lên cá hương
- Kết quả nghiên cứu ương nuôi cá hương lên cá giống
- Kết quả nghiên cứu bệnh thường gặp giai đoạn ấu trùng cá hương và cá giống cá mao ếch
- Dự thảo quy trình sản xuất giống cá mao ếch
Thời gian thực hiện 30 tháng, từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2017
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 282 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang