Tổng số lượng truy cập
179170
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây Khổ qua, Cà tím tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Trung Kiên
Tham gia chính

KS. Đinh Thị Lam

ThS. Nguyễn Hiếu Hạnh

CN. Nguyễn Uông Kim Bình

KS. Nguyễn Phú Quân

ThS. Đặng Thị Thuý Hà

KS. Nguyễn Thị Thu Sương

GS. Phạm Văn Biên

Mục tiêu nhiệm vụ * Mục tiêu tổng quát:
Phòng trừ hiệu quả tuyến trùng gây hại cây khổ qua và cà tím bằng chế phẩm sinh học, góp phần phát triển sản xuất rau an toàn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng hữu cơ sinh học.

* Mục tiêu cụ thể:
- Xác định được thành phần của loài và diễn biến mật số tuyến trùng gây hại cây khổ qua và cà tím.
- Xác định được loại chế phẩm sinh học có hiệu quả phòng trừ tuyến trùng gây hại cây khổ qua và cà tím tương đương với thuốc bảo vệ thực vật hoá học trừ tuyến trùng đang sử dụng phổ biến trong sản xuất.
- Xây dựng quy trình phòng trừ hiệu quả tuyến trùng tương ứng với 2 đối tượng cây rau nghiên cứu.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 594.180.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Điều tra thành phần loài và diễn biến mật số tuyến trùng gây hại cây khổ qua và cà tím tại tỉnh BR-VT
- Nghiên cứu phòng trừ tuyến trùng gây hại cây khổ qua và cà tím bằng chế phẩm sinh học
- Xây dựng quy trình và chuyển giao kỹ thuật phòng trừ tuyến trùng hại khổ qua và cà tím bằng chế phẩm sinh học,
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 9/2014 - 8/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 260 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang