Tổng số lượng truy cập
179090
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh BR - VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Văn Quỹ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 10/2015 -10/2018
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 312 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang