Tổng số lượng truy cập
179096
Số người online
14
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Ngọc Vũ
Tham gia chính

1.      KS. Phạm Ngọc Vũ                               10. CN. Lê Thị Huệ

2.      CN. Nguyễn Văn Quang                         11. KS. Nguyễn Trần Huy

3.      KS. Phạm Sơn Tùng                              12. CN. Nguyễn Trọng Nhân

4.      KS. Nguyễn Thị Vân Anh                        13. KS. Nguyễn Hoàng Long

5.      CN. Trương Tuấn Long                          14. CN. Lê Thị Huyền Trang

6.      CN. Huỳnh Thị Thanh Triều                     15. KS. Hồ Ngọc Hoành

7.      CN. Trương Thị Thắm                            16. KS. Mai Xuân Giang

8.      CN. Nguyễn Thị Năm                              17. KS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

      9.   CN. Mai Hoàng Yến
Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến là nơi cung cấp, phát triển thông tin về nguồn cung công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế trong tỉnh,  trong nước, nước ngoài và nguồn cầu công nghệ; tạo môi trường uy tín, tin cậy kết nối trực tiếp giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung, cầu công nghệ và với các chuyên gia; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN địa phương.  

- Tổ chức mạng lưới dịch vụ và tư vấn chuyển giao công nghệ; Xúc tiến hỗ trợ giao dịch công nghệ; cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia.

      - Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về quản lý thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh.
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 2.212,020 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Kết quả khảo sát nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp về cung, cầu công nghệ, thiết bị; các tổ chức dịch vụ và chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ

- Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý sàn giao dịch công nghệ trực tuyến và đầu tư trang thiết bị phục vụ vận hành

- Đào tạo cán bộ vận hành sàn; doanh nghiệp

- Xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch truyền thông

Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 7/2015 - 7/2017
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 321 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang