Tổng số lượng truy cập
179080
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thực trạng chấp hành luật ATGT và giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh BR – VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Tỉnh đoàn BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Văn Mảng
Tham gia chính

1.   ThS. Trần Văn Mảng

2.   CN. Võ Ngọc Thanh Trúc

3.   CN. Nguyễn Văn Tuân

4.   CN. Lê Văn Minh

5.   CN. Đỗ Chi

6.   CN. Trần Thị Ánh Tuyết

7.   CN. Nguyễn Minh Triết

8.   CN. Trần Quang Lục

9.   CN. Tô Thanh Tân

10. NCS.ThS. Nguyễn Trí

Mục tiêu nhiệm vụ

-  Nghiên cứu thực trạng chấp hành chấp hành luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai mô hình giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành tuân thủ quy tắc luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên, hạn chế những sai phạm đáng tiếc xảy ra ở lứa tuổi này.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 501.247.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1) Tổng quan tình hình kinh tế, văn hoá – xã hội và giáo dục tác động đến ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2) Thực trạng chấp hành luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này.

3) Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4) Đánh giá kết quả triển khai mô hình nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

     5) Hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai, xây dựng mô hình nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 246 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang