Tổng số lượng truy cập
179106
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện nghiên cứu khoa học Dạy nghề
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Mạc Văn Tiến
Tham gia chính

1.  PGS.TS. Mạc Văn Tiến

2.  TS. Phan Chính Thức

3.  TS. Nguyễn Xuân Hùng

4.  TS. Phạm Vũ Quốc Bình

5.  ThS. Phạm Xuân Thu

6.  ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

7.  CN. Nguyễn Thị Lê Hương

8.  ThS. Võ Thị Như Uyên

9.  ThS. Phùng Lê Khanh

10. CN. Huỳnh Việt Triều

11.  ThS. Trương Huỳnh Như

12. TS. Phùng Đức Vinh

13. ThS. Trần Thẩm

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung:

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề của nền kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập.

 - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đề xuất mô hình tổng quát đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 681.063.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1) Nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận về đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2) Kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

3) Đánh giá thực trạng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4) Phân tích, dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020, xét đến 2030.

     5) Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2017
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 258 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang