Tổng số lượng truy cập
179135
Số người online
20
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Chế Đình Lý
Tham gia chính

ThS. Nguyễn Hiền Thân

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ThS. Nguyễn Thanh Hải

ThS. Phạm Văn Hiếu

KS. Trần Thị Kim Anh

Mục tiêu nhiệm vụ
Điều tra toàn diện hiện trạng hệ thống cây xanh, từ đó nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện và kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại các đô thị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xanh, bền, đẹp và an toàn, và mật độ cây xanh theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 1.267,132 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

+ Kiểm kê toàn diện và xây dựng CSDL cho sáu loại hình chính: cây đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, cơ quan, đình chùa, nhà thờ (nơi công cộng) cho các đô thị trong Tỉnh

+ Đánh giá, phân tích hiện trạng các đối tượng Cây xanh toàn Tỉnh: đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, đình chùa, công sở..

+ Khảo sát và đánh giá các loại đất trồng cây đô thị. Thực hiện tính toán chỉ tiêu diện tích xanh trên đầu người dựa vào giải đoán ảnh yệ tinh

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn cây trồng, đề xuất tập đoàn cây hiện hữu và các loài khác mang đặc trưng vùng, và đánh giá giá trị, tiềm năng của hệ thống cây xanh trên địa bàn tỉnh..

+ Chọn một số tuyến đường đặc trưng, công viên, trường học để đưa ra phương án mô hình cây xanh kiểu mẫu, đặc trưng cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Điều tra đánh giá cây xanh phù họp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, xây dựng kế phát triển và giải pháp kỹ thuật trồng cây xanh công cộng cho toàn Tỉnh trên cơ sở kế hoạch của từng đô thị.

+ Xây dựng hai văn bản dự thảo về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện từ tháng 6/2015 - 12/2018
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 268 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang