Tổng số lượng truy cập
179162
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Đỗ Nguyệt Hương; TS. Nguyễn Đình Thống
Tham gia chính

TS. Hồ Sơn Diệp

CN. Võ Quốc Bình

               CN. Nguyễn Thị Quế

ThS. Hồ Viết Hùng

CN. Nguyễn Xuân Thụ

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát: tái dựng lịch sử ngành đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1975 – 2015).

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu vùng đất, con người, tiềm năng đối ngoại và quá trình hình thành, phát triển của ngành đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quá trình thành lập và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về đối ngoại của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hoạt động của ngành đối ngoại tỉnh trên các lĩnh vực: đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân

- Tổng kết thành tựu, hạn chế; đúc kết bài học, kinh nghiệm; và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị về công tác đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 478.402.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) Đề tài nghiên cứu:
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2015 - 8/2017
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 264 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang