Tổng số lượng truy cập
179108
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Đàm Sao Mai; CN. Dương Thành Long
Tham gia chính

TS. Kha Chấn Tuyền

ThS. Đỗ Viết Phương

ThS. Trần Đức Việt

               ThS. Nguyễn Thị Kim Duyên

CN. Dương Thị Anh Thư

CN. Đỗ Việt Dũng

CN. Trần Truyền Tiến

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu 1: Xác lập quyền cho NHTT Bánh Khọt Vũng Tàu

Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” giúp tăng giá trị cho sản phẩm, là cơ sở chỉ ra sự khác biệt giữa sản phẩm BÁNH KHỌT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sản phẩm của các địa phương khác.

Mục tiêu 2: Xây dựng cơ chế/tổ chức quản lý NHTT Bánh Khọt Vũng Tàu

Nội dung của mục tiêu này là thành lập Hợp tác xã Bánh Khọt Vũng Tàu, xây dựng cơ chế hoạt động của HTX để quản lý NHTT, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên của hợp tác xã, các tổ chức, các cơ sở cũng như các hộ kinh doanh cá thể sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh khọt tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các hành vi xâm phạm quyền.

Mục tiêu 3: Xây dựng mô hình khai thác NHTT để khai thác hiệu quả của NHTT đã được bảo hộ quyền.

Nội dung của mục tiêu này đó là xây dựng kế hoạch, phương án, phương tiện để triển khai việc khai thác NHTT sau khi đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu này nhằm góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá cho Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 649.588.600 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

TT

Kết quả, sản phẩm và các tiêu chí đánh giá chủ yếu

Yêu cầu khoa học

 

 

Kế hoạch

Thực tế

1

Báo cáo điều tra về sản phẩm và vùng sản xuất của sản phẩm Bánh Khọt

Nêu được các nội dung về thực trạng sản xuất kinh doanh bánh khọt, quy trình sản xuất, chế biến bánh khọt; nguồn nguyên vật liệu.

Sản xuất &kinh doanh bánh khọt cá thể chưa theo quy trình chế biến chuẩn nhằm đảm bảo VS, ATTP cho người tiêu dùng. Thực khách chủ yếu là cư dân địa phương trên 50 %. Khách du lịch và người nước ngoài chỉ chiếm khoảng 30 %

2

Mẫu thiết kế (Logo) Nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”

Mẫu thiết kế NHTT cần thể hiện tính đặc trưng của sản phẩm bánh khọt, vùng địa danh “Vũng Tàu”; đảm bảo tính thuận tiện khi in ấn trên tem, nhãn, bao bì sản phẩm, phù hợp khi sử dụng đối với sản phẩm bánh khọt.

Mẫu logo đã được đại hội thành viên HTX chọn

3

Chuyên để xây dựng quy trình sản xuất chế biến Bánh Khọt và hệ thống tiêu chuẩn ATVSTP

Xây dựng quy trình sản xuất chế biến Bánh Khọt tiêu chuẩn và đưa ra các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

QT sản xuất bánh Khọt tiêu chuẩn và bố trí hợp lý mặt bằng đã được nghiệm thu ngày 23/5/17

4

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

Đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên tổ chức tập thể; Cơ chế đánh giá, cho phép sử dụng nhãn hiệu tập thể; Cơ chế kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm bánh khọt mang nhãn hiệu tập thể; biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế về sử dụng NHTT đã được HTX ban hành ngày 19/01/2016

5

Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”

Ghi nhận quyền độc quyền đối với nhãn hiệu “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” dưới tên đơn vị quản lý nhãn hiệu tập thể, phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Giấy Chứng Nhận đăng ký nhãn hiệu số 275186 được Cục SHTT cấp cho Hợp Tác Xã Bánh Khọt Vũng Tàu theo Quyết định số 3607/QĐ-SHTT ngày 17 tháng 01 năm 2017

6

Hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”

 

 

i

Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

Các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên của tổ chức tập thể: có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có nhu cầu tham gia, cam kết sẵn sàng tham gia và tuân thủ mọi hoạt động của tổ chức ...

Quy trình được soạn thảo và lấy ý kiến của các thanh viên HTX và được HTX ban hành ngày 20/01/2017

ii

Quy trình kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Bảo đảm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định; chống hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu tập thể; bảo đảm sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể khi tiêu thụ trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định

Quy trình được soạn thảo và lấy ý kiến của các thanh viên HTX và được HTX ban hành ngày 20/01/2017

iii

Quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Thống nhất áp dụng quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm nhằm đảm bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Quy trình được soạn thảo và lấy ý kiến của các thanh viên HTX và được HTX ban hành ngày 20/01/2017

iv

Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Thống nhất việc sử dụng nhãn hiệu tập thể nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Quy trình được soạn thảo và lấy ý kiến của các thanh viên HTX và được HTX ban hành ngày 20/01/2017

8

Website

Phải đáp ứng tiêu chí quảng bá và giao dịch thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

BANHKHOTVUNGTAU.COM.VN

9

Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu và thực hiện đề tài

Tổng hợp được các yêu cầu của đề tài, các nội dung nghiên cứu và quá trình thực hiện đề tài, các kết quả thu được từ việc nghiên cứu và thực hiện đề tài, các đóng góp từ việc thực hiện đề tài cho địa phương ……

Hoàn tất tháng 11/2017

Thời gian thực hiện 20 tháng (từ tháng 1/2015 đến 9/2016)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 270 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang