Tổng số lượng truy cập
179787
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC: Kết quả nghiên cứu thành lập bản đồ kiến tạo tỷ lệ 1/50000 tỉnh BR-VT. Quan trắc nứt đất Xà Bang - Long Đất và dự báo vùng xung yếu theo đặc điểm kiến tạo (Phần lục địa)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Phạm Huy Long
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 96,50
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 232 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang