Tổng số lượng truy cập
184347
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC Nghiên cứu các quá trình động lực xói lở và kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng ven biển VT-Bình Châu và đề xuất các giải pháp phòng chống
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 172 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang