Tổng số lượng truy cập
179099
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Huỳnh Thị Thanh Triều
Tham gia chính ThS. Phạm Ngọc Vũ
KS. Nguyễn Thị Vân Anh
CN. Lê Thị Huệ 
- CN. Trương Thị Thắm
- KS. Nguyễn Trần Huy
- CN. Nguyễn Văn Quang
- CN. Mai Hoàng Yến
- CN. Nguyễn Thị Minh Sơn
- CN. Trần Điệp Bảo
- CN. Lê Thắng Mỹ
Mục tiêu nhiệm vụ

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhà quản lý và cộng đồng về Sở hữu trí tuệ hướng đến mục tiêu am hiểu, chấp hành và thực thi nghiêm túc pháp luật về SHTT.

- Hỗ trợ phát triển các giá trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thông qua các hình thức quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Khai thác kết quả, phát triển chương trình “Chấp cánh Thương hiệu” và tạo thêm một sân chơi tương tác trên truyền hình.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 1.213.282.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Hoàn thành và cho phát sóng 24 Chương trình phim phóng sự và tọa đàm “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”; 19 phim tình huống trong đó có 12 phim tình huống mới và 07 phim tình huống được khai thác từ Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu” của Cục SHTT cung cấp; Phát sóng 04 chương trình tọa đàm “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”; Đã xây dựng hệ thống câu hỏi - đáp về kiến thức Sở hữu trí tuệ phục vụ cho các chương trình của dự án; Thiết lập số điện thoại và địa chỉ liên hệ cho khán giả đăng ký tham gia; Điều tra khảo sát công chúng về tác động của các chương trình đã được phát.

Với 24 phóng sự, toạ đàm được khai thác dưới nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác xây dựng thương hiệu, việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, những sản phẩm, những đơn vị làm tốt công tác bảo vệ tài sản trí tuệ. Những phóng sự, toạ đàm được phát trong chương trình đó là những tư liệu quý cho công tác phát triển thương hiệu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, là địa chỉ tin cậy cho việc giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng và bảo vệ các giá trị tài sản cốt lõi của thương hiệu.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 10/2014 đến hết tháng 9/2015
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 220 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang