Tổng số lượng truy cập
179094
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư thông minh (tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lê Thị Quỳnh Trang
Tham gia chính

1.  CN. Đỗ Hữu Hiền

2.  ThS. Lê Thị Quỳnh Trang

3.  KS. Nguyễn Minh Tâm

4. ThS. Cao Phước Lộc

5.  KS. Mai Xuân Giang

6.  CN. Hồ Ngọc Hoành

7.  CN. Ngô Văn Chí Quang

8.  CN. Trần Đình Ngân

9.   TS. Đặng Xuân Thuỳ

10. KS. Mai Thanh Luân

11. TS. Nguyễn Thanh Hải

12. CN. Đào Thị Hồng Thoa

Mục tiêu nhiệm vụ Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư thông minh phục vụ giám sát hành vi của người tham gia giao thông (tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc)
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 680.990.348 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Khảo sát vị trí lắp đặt và hiện trạng thiết bị
- Thiết kế mô hình và lựa chọn thiết bị cho hệ thống ngã tư thông minh
- Xây dựng phần mềm ứng dụng
- Tổ chức thi công lắp đặt thiết bị và kết nối hệ thống
- Các kịch bản điều khiển thiết bị hệ thống ngã tư thông minh
- Vận hành thử nghiệm và đào tạp tập huấn cho người dùng
Thời gian thực hiện 22 tháng, từ tháng 02/2017 đến tháng 11/2018
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 262 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang