Tổng số lượng truy cập
179148
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm chứa nano bạc phòng trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại rau tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Chu Trung Kiên
Tham gia chính

- TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

- ThS. Nguyễn Hiếu Hạnh

- ThS. Đặng Thị Thúy Hà

- ThS. Lê Thị Thanh

- KS. Nguyễn Phú Quân

- KS. Hồ Thị Thanh Huyền

- KS. Trần Anh Tuấn

- ThS. Nguyễn Văn Hùng

- ThS. Phạm Thanh Sơn

Ông Nguyễn Tiến Dũng
Mục tiêu nhiệm vụ Xác định được một số chế phẩm chứa nano bạc thích hợp, có khả năng ứng dụng phòng trừ hiệu quả bệnh hại và làm tăng năng suất một số loại rau được trồng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 1.093.505.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 27 tháng, từ tháng 12/2017 đến tháng 03/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 172 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang