Tổng số lượng truy cập
179171
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hoà Long
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Đàm Sao Mai
Tham gia chính - CN. Dương Thành Long
- CN. Nguyễn Thị Kim Duyên
- TS. Cao Văn Phụng
- CN. Phạm Thiên Vũ
- TS. Nguyễn Bá Thanh
- ThS. Nguyễn Thạch Minh
- ThS. Nguyễn Thị Mai Hương
- CN. Đào Phương Hạnh
TS. Trịnh Ngọc Nam
- ThS. Trương Hoàng Duy
- ThS. Phạm Minh Tuấn
- ThS. Phan Hồng Hải
- CN. Cao Thu Thuỳ                                 
- CN. Đỗ Việt Dũng
Mục tiêu nhiệm vụ
Đăng ký xác lập quyền đối với NHTT "Rượu Hoà Long" cho sản phẩm rượu của tỉnh BR-VT. Từ đó, thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHTT "Rượu Hoà Long" trên thực tế và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để quản lý chất lượng và danh tiếng của sản phẩm mang nhãn hiệu nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, hộ gia đình nấu rượu.
Triển khai mô hình dự án trên thực tế để đánh giá tính hiệu quả từ đó đề xuất phương án nhân rộng mô hình quản lý và phát triển NHTT "Rượu Hoà Long" cho các sản phẩm là đặc sản tương tự tại tỉnh BR-VT (bánh hỏi Long Điền, bún, chả cá Phước Hải...)
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 715.180.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Tạo lập quyền với NHTT “Rượu Hoà Long” cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu của xã Hoà Long, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, dự án đã đạt được với sản phẩm cụ thể là Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể số 295240 do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp theo quyết định số 6865/QĐ-SHTT ngày 5/2/2018, bảo hộ cho nhóm 31: rượu và nhóm 35: mua bán rượu. Giấy chứng nhận được cấp cho Hợp tác xã Hoà Thành, có thời hạn bảo hộ 10 năm kể từ ngày 15/9/2016 và được gia hạn nhiều lần.

- Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý NHTT “Rượu Hoà Long” : Quy chế Quản lý và sử dụng NHTT Rượu Hoà Long; Quy trình cấp và thu hồi Quyền sử dụng NHTT Rượu Hoà Long; Quy trình kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Hoà Long”; Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Hoà Long”

- Xây dựng các phương tiện, điều kiện và phương án khai thác NHTT “Rượu Hoà Long”

- Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý, sử dụng và quảng bá NHTT

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn phục vụ công tác quản lý, sử dụng NHTT và đánh giá mô hình quản lý và khai thác giá trị NHTT

Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 10/2015 đến 10/2017
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 167 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang