Tổng số lượng truy cập
179100
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Xuân Anh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ

- Thiết lập hệ thống cảnh báo sét sớm cho khu vực bãi biển thành phố Vũng Tàu. Đề xuất được mô hình cảnh báo sét sớm phù hợp cho địa phương. Thử nghiệm ứng dụng và đánh giá.

- Các giải pháp phòng chống sét hiệu quả cho khu vực bãi biển thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 2.429.501.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 27 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 11/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 156 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang