Cử tri đề nghị thường xuyên nạo vét hồ đập thủy lợi để bảo đảm nguồn nước sản xuất cho nông dân (12/11/2020)

Tiếp tục hoạt động tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT), ngày 12/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp TXCT tại phường 8, phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu); TT.Đất Đỏ, xã Long Tân (huyện Đất Đỏ); xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) và huyện Côn Đảo.

Về việc bổ sung 50% tăng thu năm 2019 (15/01/2020)

 Bổ sung 50% nguồn tăng thu trên địa bàn xã năm 2019 để làm nguồn cải cách tiền lương

trích 10% dự phòng, ổn định để chi tăng thu nhập năm 2019 (14/01/2020)

Rút 10% dự phòng, ổn định chi tăng thu nhập năm 2019 cho Cán bộ, Công chức và những Người hoạt động không chuyên trách xã

Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 (13/01/2020)

  Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020

Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 (10/01/2020)

Công bố công khai số liệu Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020