THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2201149

Đang online: 8

Chi tiết hỏi đáp

Lĩnh vực: Hiến pháp - Pháp luật
  Hỏi: Trên thị trường hiện nay việc thực hiện về ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa thực hiện không theo chuẩn chung, vậy xin hỏi quý báo quy định mới nhất về lĩnh vực này? lehien_ttg2011@gmail.com
  Đáp:

Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn có một phần quy định: Yêu cầu về ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa.

Lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa là lượng danh định; Lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn phải được ghi bằng cách in, gắn hoặc dán trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn hoặc trên bao bì hoặc nhãn của hàng đóng gói sẵn.

Vị trí ghi lượng danh định phải dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông thường của hoạt động buôn bán; Trường hợp phía trước của lượng danh định (Qn) ghi “khối lượng tịnh:” hoặc “thể tích thực:” thì không được phép ghi “khoảng” hoặc “nhỏ nhất” như: khối lượng tịnh khoảng hoặc thể tích nhỏ nhất.

Lượng danh định(Qn) được ghi bằng trị số và đơn vị đo pháp định hoặc theo số đếm, giữa trị số và đơn vị đo phải cách nhau một (01) ô trống; Ghi lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích được thực hiện như sau: Đối với hàng đóng gói sẵn là chất rắn, khí hóa lỏng, hàng đông lạnh, hàng đóng gói sẵn dạng bình phun, xịt (aerosols) hoặc có hàng hóa chứa cùng khí nén: Ghi theo đơn vị đo khối lượng; Đối với hàng hóa là chất lỏng: ghi theo đơn vị đo thể tích; Đối với hàng hóa ở dạng sệt hoặc hàng hóa khác: ghi theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích.

Ghi đơn vị đo theo từng phạm vi của lượng danh định (Qn) được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Chiều cao tối thiểu của chữ và só thể hiện lượng danh định (Qn) phải đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

Khi một đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa  hai hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn cùng loại với cùng lượng danh định có thể dùng để bán lẻ, phải ghi tổng lượng danh định của đơn vị hàng đóng gói sẵn, số lượng bao, gói và lượng danh định của một bao, gói hàng đóng gói sẵn.

Khi một đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn không cùng loại, phải ghi tên, số lượng bao hoặc gói và lượng danh định của từng loại hàng đóng gói riêng lẻ. Đối với hàng đóng gói sẵn chứa trong dung môi, phải ghi lượng ráo nước và ghi khối lượng tổng trên nhãn hàng hóa.

 

Nguồn tư liệu: vietq.vn

Câu hỏi cùng lĩnh vực

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm