TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 8/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222513
  HOẠT ĐỘNG KHÁC

  HỌC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII NĂM 2018
25/09/2018

Sáng ngày 24/8/2018, Đảng ủy xã Hòa Bình đã tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức và Đảng viên trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc truyền đạt 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đề nghị, sau hội nghị, từng cán bộ, công chức và Đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình  kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn./.

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu