TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 18/5/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 222541
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  Xã Long Phước tổ chức tuyên truyền phổ biến thông tin của trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS)
12/05/2020
Ngày 20/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 212/BTTTTKHCN về phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý, phát triển các trạm BTS ở Việt Nam. Qua tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đánh giá cũng như các khuyến nghị liên quan đến ảnh hưởng của các trạm BTS đến sức khỏe con người trong báo cáo của các tổ chức độc lập, để đảm bảo tính khách quan và chính xác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận “là chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động có thể gây ảnh hưởng có hại cho con người”. Trên cơ sở nghiên cứu chuyên ngành, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng triển khai, thực hiện công tác quản lý việc xây dựng, phát triển trạm BTS phải đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn Việt Nam QCVN 8:2010/BTTTT về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm BTS thông tin di động và các quy định khác có liên quan, nhằm xác định rằng việc xây dựng và phát triển mạng lưới viễn thông nói chung và các trạm BTS nói riêng đảm bảo an toàn cho người vận hành và người dân sống gần các trạm BTS. Với các cơ sở khoa học từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiêu chuẩn quốc tế cũng như các tiêu chuẩn Việt Nam và các biện pháp quản lý chuyên ngành, có thể khẳng định các trạm BTS đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường theo quy định, chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm BTS có thể gây ảnh hưởng có hại cho con người.
UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu