TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 15/4/2024
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 313615
  TIN TỨC TRONG TỈNH

  Kế hoạch chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh
27/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án “Phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng khung kiến trúc chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tích hợp các cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, bao gồm các dữ liệu nền tảng, dữ liệu lưu trữ lịch sử, dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực theo phạm vi Đề án phát triển Đô thị thông minh, hướng đến xây dựng Kho dữ liệu số của tỉnh, nhằm chia sẻ dữ liệu cho mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra 03 nội dung chính cần thực hiện đó là, Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng công cụ chuẩn hóa, thu thập dữ liệu và Kho dữ liệu số của tỉnh và thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu vào Kho dữ liệu số của tỉnh

Thời gian thực hiện từ 2021 đến 2025; trong đó giai đoạn 2021-2022 tập trung thực hiện số hóa, bổ sung, cập nhật đầy đủ, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý; xây dựng công cụ chuẩn hóa, thu thập dữ liệu và Kho dữ liệu số của tỉnh; thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu nền tảng như: người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức; dữ liệu lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, thủ tục hành chính và các dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi Nghị quyết số 112/NQ-HĐND, như: giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, an ninh trật tự... vào Kho dữ liệu số của tỉnh. Giai đoạn 2022-2025: duy trì, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu các ngành đã thực hiện trong giai đoạn 1, đồng thời tiếp tục số hóa, xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; mở rộng tích hợp các dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin khác; đảm bảo 60% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh được tích hợp với Kho dữ liệu số của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối kiểm tra, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng, hoàn thiện công cụ chuẩn hóa, thu thập dữ liệu và Kho dữ liệu số của tỉnh; chủ trì thực hiện tích hợp, chia sẻ các dữ liệu nền tảng, chuyên ngành, ưu tiên nhằm hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh.

Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện số hóa, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tích hợp dữ liệu chuyên ngành, hướng đến hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh.

(Nguồn: Quyết định 3443/QĐ-UBND)

 

Việc chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh găn với cải cách hành chính.

 

Theo https://baria-vungtau.gov.vn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu