TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 15/4/2024
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 313553
  TIN TỨC TRONG TỈNH

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng:Chặt chẽ, nghiêm túc
30/09/2012

Ông Nguyễn Tuấn Minh (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị kiểm điểm đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI). Ảnh: Phúc Lưu.


Sau 6 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, chân thành, nghiêm túc, ngày 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Trong quá trình chuẩn bị và kiểm điểm, Ban Thường vụ đã bám sát ba vấn đề cấp bách đã chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương; nghiêm túc tiếp thu các nội dung gợi ý, góp ý của các cơ quan Trung ương, các cấp ủy, cơ quan và cá nhân trong tỉnh.

Trong kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Khẳng định tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy kịp thời, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định và thẩm quyền. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; lề lối làm việc đổi mới theo hướng thực hành dân chủ, sâu sát cơ sở. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tập thể Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và nhiệm kỳ.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và thật sự cầu thị, Hội nghị đã dành thời gian phân tích, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống; về tình hình suy thoái của cán bộ, đảng viên trên lĩnh vực này; về công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ; phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Một số vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm điểm cần làm rõ thêm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho các ban Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải trình làm rõ.

Theo baobariavungtau.com.vn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu